Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.ieidiseis.gr | Ανάκαμψη και επιχειρήσεις

Η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από μια έκρηξη δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, η οποία σε συνδυασμό με τον ταυτόχρονο περιορισμό των «λουκέτων», αποτυπώνει την άνοδο των προσδοκιών για την ελληνική οικονομία και επιβεβαιώνει την αίσθηση ότι τα χειρότερα είναι πλέον πίσω. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ, οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων το 2018 έφθασαν πανελλαδικά τις 32.379, ενώ οι διαγραφές επιχειρήσεων ήταν μόλις 18.632. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην Αθήνα, με τα στοιχεία για το ΕΒΕΑ να δείχνουν ότι την περασμένη χρονιά συστάθηκαν 5.441 επιχειρήσεις, ενώ έκλεισαν 2.459.

Ωστόσο, ο δρόμος μπροστά εξακολουθεί να είναι δύσκολος, με δεδομένο ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, λύση ανάγκης. Είναι ενδεικτικό ότι μια στις δύο νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν το 2018 ήταν ατομικές, ενώ η ίδια εταιρική μορφή παρουσίασε και τη μεγαλύτερη «θνησιμότητα», καταλαμβάνοντας το 64% του συνόλου των διαγραφών.

Σε μια περίοδο όπου η χώρα έχει ανάγκη από γρήγορους και ταυτόχρονα διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, είναι σημαντικό να αποφασίσουμε τι επιχειρήσεις θέλουμε και πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε αυτές να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί πολιτικές που θα στοχεύουν στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων, στη στήριξη της εξωστρέφειας, στην ενίσχυση της καινοτομίας, στην ενδυνάμωση της Μικρομεσαίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Απαιτεί, επίσης, γενναίες δράσεις, για την εξάλειψη εμποδίων όπως είναι η έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η υψηλή φορολογία, η γραφειοκρατία, η ασάφεια και οι ελλείψεις στο κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις, η αδυναμία σύνδεσης της αγοράς με την έρευνα και την καινοτομία. Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στο αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να έχουμε όχι μόνο περισσότερες, αλλά και ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις.

29/01/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ