Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


DEAL NEWS | Τι επιχειρήσεις θέλουμε

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: DEALNEWS

Ημερ. Δημοσ.: 25/1/2019

Τι επιχειρήσεις θέλουμε

Μετά από οκτώ δύσκολα χρόνια και παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, τα χειρότερα για την ελληνική οικονομία φαίνεται να βρίσκονται πλέον πίσω μας. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, και στα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με τα οποία τη χρονιά που πέρασε υπήρξε μια έκρηξη ίδρυσης νέων επιχειρήσεων σε πανελλαδική κλίμακα, ενώ περιορίστηκαν σημαντικά τα λουκέτα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ, οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων το 2018 έφθασαν πανελλαδικά τις 32.379, ενώ οι διαγραφές επιχειρήσεων ήταν μόλις 18.632. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην Αθήνα, όσον αφορά το ισοζύγιο εγγραφών και διαγραφών από το ΓΕΜΗ. Τα στοιχεία που αφορούν το ΕΒΕΑ, το μεγαλύτερο Επιμελητήριο της χώρας, δείχνουν ότι την περασμένη χρονιά συστάθηκαν 5.441 επιχειρήσεις, ενώ έκλεισαν 2.459. Οι εγγραφές, μάλιστα, υπερτερούν των διαγραφών στις περισσότερες βασικές εταιρικές μορφές, με εξαίρεση τις ΕΠΕ.

Η τάση που καταγράφεται είναι θετική, ωστόσο κάθε άλλο παρά δικαιολογεί εφησυχασμό για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μια στις δύο νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν το 2018 ήταν ατομικές, ενώ η ίδια εταιρική μορφή πρωταγωνιστεί και στις διαγραφές, καταλαμβάνοντας το 64% του συνόλου. Επίσης, η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα μεταξύ των νέων εγγραφών, είναι αυτή των ΙΚΕ, η ίδρυση των οποίων προϋποθέτει ως υποχρεωτικό καταβαλλόμενο κεφάλαιο σύστασης το συμβολικό ποσό του ενός ευρώ. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η ανάγκη εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό κίνητρο για την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Σε μια περίοδο όπου η χώρα έχει ανάγκη από γρήγορους και ταυτόχρονα διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, είναι σημαντικό να αποφασίσουμε τι επιχειρήσεις θέλουμε και πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε αυτές να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές.

Η προσπάθεια αυτή απαιτεί εθνικό σχέδιο και πολιτική συναίνεση για την επεξεργασία και την υλοποίηση δημιουργικών προτάσεων και πολιτικών που θα στοχεύουν στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων, στη στήριξη της εξωστρέφειας, στην ενίσχυση της καινοτομίας, στην ενδυνάμωση της Μικρομεσαίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Απαιτεί γενναίες δράσεις, για την εξάλειψη εμποδίων όπως είναι η έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η υψηλή φορολογία, η γραφειοκρατία, η ασάφεια και οι ελλείψεις στο κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις, η αδυναμία σύνδεσης της αγοράς με την έρευνα και την καινοτομία.

 

Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στο αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να έχουμε όχι μόνο περισσότερες, αλλά και ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να σταθούν με αξιώσεις, σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, θα παράγουν εθνικό πλούτο και θα συμβάλουν στην αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

 

25/01/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ