Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


DEAL NEWS | Αύξηση κατώτατου μισθού: θετικό μέτρο, υπό προϋποθέσεις

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, που ανήγγειλε ο πρωθυπουργός, αποτελεί σίγουρα ένα θετικό βήμα, στο βαθμό που αντικατοπτρίζει την επάνοδο της ελληνικής οικονομίας σε πορεία ανάκαμψης, μετά από πολλά χρόνια ύφεσης και στασιμότητας. Είναι ένα μέτρο που ωφελεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους και κυρίως τους νεότερους σε ηλικία, ενώ αναμένεται να επιδράσει θετικά και στην ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην αύξηση της ζήτησης.

Προϋπόθεση, ωστόσο, για να βελτιωθεί ο κατώτατος μισθός χωρίς να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για την αγορά, για την απασχόληση και την ανάκαμψη της οικονομίας, είναι απαραίτητο να ληφθούν ταυτόχρονα ουσιαστικά μέτρα στήριξης της αγοράς και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρά την αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εξακολουθούν να δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης απέναντι στην έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης, την υψηλή φορολογία και τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, τις καταβολές δανείων και άλλων οφειλών κ.ά. Οι επιχειρήσεις αυτές θα κληθούν τώρα να επωμιστούν και το πρόσθετο κόστος της αύξησης του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ήδη ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας τους.

Αυτή η επιπλέον επιβάρυνση, μπορεί να έχει άμεση επίπτωση στην απασχόληση μέσα από την περικοπή θέσεων εργασίας, κυρίως από τις μικρές επιχειρήσεις που δεν θα αντέξουν την παροχή αυξήσεων. Υπάρχει, παράλληλα ο κίνδυνος να αυξηθεί η αδήλωτη εργασία, με συνέπεια την απώλεια σημαντικών εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ είναι πιθανόν να ανοίξει ακόμη περισσότερο η «ψαλίδα» της μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, έναντι των συμβάσεων πλήρους μισθωτής απασχόλησης.

Για να έχει λοιπόν η αύξηση του κατώτατου μισθού τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να συνοδευτεί από παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως έχει προταθεί επανειλημμένα από τον επιχειρηματικό κόσμο. Επιπλέον, είναι σημαντικό να μειωθεί η φορολόγηση της εργασίας, ώστε κάθε αύξηση να αποτυπώνεται στον καθαρό μισθό και το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και μόνο, θα μπορέσει η βελτίωση του κατώτατου μισθού να συνδεθεί με τη διατήρηση και την αύξηση των θέσεων εργασίας, με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

 

01/02/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ