Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Θετικός οιωνός

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 9/2/2019

 

Θετικός οιωνός

 

Η σύγκλιση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση έξι άρθρων του Συντάγματος, κατά την ψηφοφορία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αποτέλεσε αναμφίβολα θετική εξέλιξη μέσα στο φορτισμένο πολιτικό κλίμα των τελευταίων εβδομάδων.

 

Η αναθεώρηση των συγκεκριμένων άρθρων κρίνεται άκρως αναγκαία στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάγκης για αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών, του κύρους και της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος αλλά και του τρόπου διακυβέρνησης της χώρας. Η αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από την πρόωρη διάλυση της Βουλής και τη διενέργεια εκλογών, η κατάργηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, η τροποποίηση του άρθρου για τη βουλευτική ασυλία, η τροποποίηση του άρθρου για τις Ανεξάρτητες Αρχές, η τροποποίηση του άρθρου για τη συγκρότηση των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής και η εξομοίωση των στρατιωτικών δικαστηρίων με τα τακτικά, είναι αλλαγές με τις οποίες η Επιμελητηριακή Κοινότητα συμφωνεί απόλυτα.

 

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος δεν είναι τα μόνα που χρήζουν τροποποίησης. Υπάρχουν αρκετές ακόμη αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν, όπως για παράδειγμα στα σημεία που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, τον ορισμό ανώτατου επιπέδου ορίου φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, την υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά για την κοινωνική ασφάλεια και την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων, σημαντικές περιβαλλοντολογικές μεταρρυθμίσεις και βεβαίως ριζικές παρεμβάσεις στη λειτουργία της δικαιοσύνης.

 

Κατά τη διάρκεια του δημοσίου διαλόγου που προηγήθηκε της συζήτησης στη Βουλή, τα Επιμελητήρια υποστήριξαν μια σειρά από προτάσεις αναθεώρησης, με σκοπό ένα Σύνταγμα που θα είναι περισσότερο εναρμονισμένο με τη σύγχρονη πραγματικότητα, θα απαντά στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για περισσότερη αξιοπιστία, υπευθυνότητα και λογοδοσία από το πολιτικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα θα διευρύνει ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

 

Η συναίνεση που επιτεύχθηκε αρχικά ως προς την ανάγκη των συγκεκριμένων αλλαγών στον καταστατικό χάρτη του πολιτεύματος, ήταν ένας καλός οιωνός για τη συνέχιση της διαδικασίας. Σε μια περίοδο όπου διαμορφώνονται οι συνθήκες για την πορεία της Ελλάδας στα επόμενα χρόνια, θα ήταν ευχής έργο να ακολουθήσουν περισσότερες τέτοιες συγκλίσεις.

 

 

09/02/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ