Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΑΞΙΑ | Συνταγματική Αναθεώρηση και συναίνεση

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΑΞΙΑ

Ημερ. Δημοσ.: 9/2/2019

 

Συνταγματική Αναθεώρηση και συναίνεση

 

Μια από τις θετικές ειδήσεις της περασμένης εβδομάδας, ήταν η συμφωνία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 6 άρθρων του Συντάγματος, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η σύγκλιση αυτή αξιολογείται θετικά, για δύο λόγους: πρώτον γιατί αποτέλεσε την εξαίρεση μέσα στο ευρύτερο κλίμα πόλωσης και όξυνσης της πολιτικής αντιπαράθεσης, που κυριάρχησε τις τελευταίες εβδομάδες. Δεύτερον και σημαντικότερο, γιατί η αναθεώρηση των συγκεκριμένων άρθρων είναι άκρως απαραίτητη, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών, του κύρους και της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, αλλά και του τρόπου διακυβέρνησης της χώρας.

 

Η αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από την πρόωρη διάλυση της Βουλής και τη διενέργεια εκλογών, η κατάργηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, η τροποποίηση του άρθρου για τη βουλευτική ασυλία, η τροποποίηση του άρθρου για τις Ανεξάρτητες Αρχές, η τροποποίηση του άρθρου για τη συγκρότηση των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής και η εξομοίωση των στρατιωτικών δικαστηρίων με τα τακτικά, είναι αλλαγές με τις οποίες η Επιμελητηριακή Κοινότητα συμφωνεί απόλυτα.

 

Πάγια θέση των Επιμελητηρίων, την οποία υποστήριξαν και στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, είναι ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας. Η υπέρβαση της κρίσης που βίωσε η Ελλάδα και – κυρίως – η αντιμετώπιση των αδυναμιών που βρέθηκαν στη ρίζα της, απαιτεί δραστικές αλλαγές σε όλους τους τομείς. Όσο οι πολίτες εξακολουθούν να αμφισβητούν την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και των προσώπων που το υπηρετούν, η προώθηση αυτών των αλλαγών θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Για αυτό και αποτελεί σημαντικό ζητούμενο η συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων, σε αλλαγές που υπηρετούν την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας.

 

Βεβαίως, η ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος δεν περιορίζεται στα συγκεκριμένα άρθρα. Υπάρχουν αρκετά ακόμη σημεία τα οποία χρήζουν τροποποίησης. Μεταξύ αυτών είναι το άρθρο 16, που αφορά την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, ο ορισμός ανώτατου επιπέδου ορίου φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, η υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά για την κοινωνική ασφάλεια και την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων, σημαντικές περιβαλλοντολογικές μεταρρυθμίσεις και βεβαίως ριζικές παρεμβάσεις στη λειτουργία της δικαιοσύνης.

 

Η Συνταγματική Αναθεώρηση σαφώς δεν μπορεί να λύσει ως δια μαγείας τα προβλήματα της χώρας.  Είναι, ωστόσο, μια ευκαιρία για αλλαγές, που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για την αντιμετώπισή τους και θα επιταχύνουν τη μετάβαση στην επόμενη μέρα. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί και κυρίως δεν πρέπει να θυσιαστεί στο πεδίο των κομματικών σκοπιμοτήτων.

 

Η συναίνεση που επιτεύχθηκε αρχικά ως προς την ανάγκη συγκεκριμένων αλλαγών στον καταστατικό χάρτη του πολιτεύματος είναι καλός οιωνός για τη συνέχεια της διαδικασίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Δείχνει, παράλληλα, τον δρόμο για την αντιμετώπιση όλων των σημαντικών για τη χώρα θεμάτων. Ευχής έργο θα ήταν να ακολουθήσουν περισσότερες τέτοιες συγκλίσεις, σε μια περίοδο όπου διαμορφώνονται οι συνθήκες για την πορεία της Ελλάδας στα επόμενα χρόνια.

 

09/02/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ