Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


karfitsa.gr | Μονόδρομος για τις επιχειρήσεις η προστασία των προσωπικών δεδομένων

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: karfitsa.gr

Ημερ. Δημοσ.: 2/3/2019

 

 

Μονόδρομος για τις επιχειρήσεις η προστασία των προσωπικών δεδομένων

 

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, η λειτουργία των επιχειρήσεων – κάθε μεγέθους και κλάδου – συνδέεται όλο και πιο στενά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και ιδιαίτερα του διαδικτύου. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που επιχειρούμε. Από τα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης μιας εταιρίας, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών, μέχρι την προώθηση και προβολή και τις καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψηφιακή αυτή έκρηξη δημιουργεί αναμφίβολα τεράστιες δυνατότητες, που πριν δεν υπήρχαν, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα, μια επιχείρηση μπορεί να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει δεδομένα για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αποτελεσματικότερες εμπορικές πολιτικές.

 

Μαζί με τις δυνατότητες, όμως, δημιουργούνται και σημαντικοί κίνδυνοι. Η ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται είναι πλέον τεράστια. Η ροή των δεδομένων μέσω του διαδικτύου είναι μαζική και καθημερινή. Και όπως συμβαίνει με κάθε πολύτιμο πόρο, έτσι και στην περίπτωση των δεδομένων, δεν απουσιάζουν τα φαινόμενα κατάχρησης, αθέμιτων πρακτικών, ακόμη και εγκληματικών πράξεων. Πρόκειται για περιστατικά, τα οποία θίγουν δικαιώματα των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα βλάπτουν τον ανταγωνισμό και πλήττουν σοβαρά τη φήμη των επιχειρήσεων.

 

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, που τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα περίπου χρόνο, θεσπίστηκε με σκοπό να ρυθμίσει τη λειτουργία της ψηφιακής αγοράς και να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων. Εισήγαγε συγκεκριμένες διαδικασίες και υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις, προβλέποντας μάλιστα ιδιαίτερα αυστηρά πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού δημιούργησε βεβαίως έναν επιπλέον «πονοκέφαλο» για την αγορά. Πέρα από τις τεχνικές και οργανωτικές προκλήσεις, η προσαρμογή ενδεχομένως να περιορίζει τις κινήσεις των επιχειρήσεων, με στόχο να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

 

Η απάντηση, ωστόσο, σε αυτή την πρόκληση είναι σαφής: η τήρηση των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις. Όχι μόνο γιατί το επιβάλλει ο νόμος, αλλά γιατί αυτό μακροπρόθεσμα υπηρετεί το συμφέρον όλων. Είναι σημαντικό να επενδύσουμε στην απαιτούμενη γνώση και στις διαθέσιμες τεχνολογίες, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής σε κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και δίκαιου ανταγωνισμού.

 

 

 

02/03/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ