Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


DEAL NEWS | Νέα εποχή για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Εδώ και αρκετά χρόνια, η επιμελητηριακή κοινότητα αναδεικνύει την ανάγκη ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων στην Ελλάδα, έχοντας μάλιστα διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, με σειρά υπομνημάτων και εγγράφων. Στο επίκεντρο των προτάσεων ήταν πάντα η δημιουργία ενός πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει προβλεψιμότητα, κανόνες ευνομίας, κίνητρα υπέρ της επενδυτικής δραστηριότητας και ανταγωνιστικά οφέλη για τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς, μέχρι τώρα οι θέσεις της αγοράς δεν είχαν εισακουστεί, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται επενδύσεις και να χάνονται ευκαιρίες σε έναν τομέα κρίσιμο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

 

Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να προκαλεί ικανοποίηση η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία αλλάζει ουσιαστικά επί τα βελτίω το περιβάλλον για τα επιχειρηματικά πάρκα. Οι νέες διατάξεις που κατατέθηκαν προς ψήφιση στη Βουλή ενσωματώνουν μια σειρά από θετικά μέτρα, στην κατάρτιση των οποίων συνέβαλε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, με τεκμηριωμένες προτάσεις που επεξεργάστηκαν εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες. Εφόσον τα μέτρα αυτά ψηφιστούν, είναι βέβαιο ότι τα οφέλη για την επιχειρηματικότητα θα είναι άμεσα και πολύπλευρα.

 

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση, αφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Επιμελητηριακού Θεσμού, αφού τα Επιμελητήρια απελευθερώνονται πλήρως για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την επένδυση διαθέσιμων πόρων σε φορείς υλοποίησης επιχειρηματικών πάρκων. Επίσης, γίνεται επιτέλους αποδεκτό το αίτημα της Επιμελητηριακής Κοινότητας για καθεστώς αυτοδιαχείρισης εντός των πάρκων από τους φορείς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, εφόσον το αποφασίσουν. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει μείωση των δημοτικών τελών και απόδοση σημαντικού τέλους «φιλοξενίας» στους κατά τόπους ΟΤΑ, για όλες τις μορφές πάρκων, συμπεριλαμβανομένων και των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων που έχουν αναγνωριστεί θεσμικά και έχουν συγκροτήσει φορείς με σκοπό την μετατροπή τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης.

 

Εξίσου σημαντικό θετικό βήμα, είναι η εναρμόνιση όλων των διατάξεων κινήτρων και πλεονεκτημάτων βιομηχανικών επιχειρήσεων εντός πάρκων, αλλά και η επέκτασή τους και στις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, δημιουργούνται οι θεσμικές προϋποθέσεις αναψηλάφισης και επανεξέτασης διατάξεων των κανονισμών λειτουργίας των Πάρκων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγών και προσαρμογής στις ανάγκες των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ενώ ανοίγει και η διαδικασία για τον καθορισμό πλαισίου κοινών κανόνων και κατευθύνσεων στα περιεχόμενα των κανονισμών λειτουργίας για το σύνολο των υποδοχέων της Ελληνικής Επικράτειας.

 

Στα θετικά καταγράφεται, επίσης, η πλήρης αποσαφήνιση της διαδικασίας συγκέντρωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους φορείς υλοποίησης των Επιχειρηματικών Πάρκων, με αποτέλεσμα – πέρα από τη γενικότερη ωφέλεια που προκύπτει – να ανοίγει ο δρόμος για την υπέρβαση των διοικητικών εμπλοκών και την αδειοδότηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασπροπύργου. Εξίσου σημαντική αλλαγή, που λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση της χώρας, συνιστά και η παροχή της δυνατότητας έγκρισης επένδυσης Επιχειρηματικού Πάρκου σε φορείς υπό σύσταση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν λάβει τα θεσμικά χαρακτηριστικά της ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το κόστος ωρίμανσης και το επενδυτικό ρίσκο, απλοποιείται η διοικητική διαδικασία και απελευθερώνονται παγιδευμένες επενδύσεις που διαθέτουν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις.

 

Τέλος, ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη δημιουργία ειδικού πλαισίου κινήτρων και πλεονεκτημάτων, με παράλληλη άρση γραφειοκρατικών και διοικητικών δυσχερειών, για τη διευκόλυνση της πολεοδομικής οργάνωσης της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων. Με τον τρόπο αυτό, το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα του Ασωπού και η ασφυξία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την χωροταξική και αδειοδοτική τους αβεβαιότητα, μπαίνουν σε τροχιά επίλυσης και αντιμετώπισης. Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων πρέπει να αποτελέσει την αρχή για την πολεοδομική οργάνωση των 55 άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων στην Ελληνική Επικράτεια, που κατεγράφησαν σε πρόσφατη έρευνα που διενήργησε η ΚΕΕ.

 

Συμπερασματικά, με τις νέες διατάξεις του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, επιβεβαιώνεται ότι όταν η Πολιτεία «ανοίγει τα αυτιά» στις προτάσεις της αγοράς, τα οφέλη μπορούν να είναι σημαντικά, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για την οικονομία. Εφόσον ψηφιστούν και εφαρμοστούν στην πράξη, οι διατάξεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα μπορούν να οδηγήσουν τους τομείς της Βιομηχανίας και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε νέα εποχή, με άμεσο αντίκρισμα στην ανάπτυξη και στην απασχόληση.

15/03/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ