Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.ieidiseis.gr | Βραχυχρόνια μίσθωση και τουριστική ανάπτυξη

Μια από τις πλέον ανερχόμενες τάσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, είναι η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Η συγκεκριμένη πρακτική στη χώρα μας παρείχε μια σανίδα σωτηρίας για πολλούς ιδιοκτήτες, σε μια περίοδο ύφεσης όπου η αγορά ακινήτων βρισκόταν υπό κατάρρευση και τα φορολογικά βάρη γίνονταν όλο και πιο δυσβάσταχτα. Παράλληλα, στήριξε την τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές που είχαν πληγεί σοβαρά από την κρίση, τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στην επαρχία.

Ιδιαίτερα στην Αθήνα, η βραχυχρόνια μίσθωση ιδιωτικών καταλυμάτων λειτούργησε ευεργετικά σε ορισμένες γειτονιές, ιδιαίτερα πέριξ του κέντρου, που για χρόνια υπέφεραν από την υποβάθμιση. Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η πρακτική αυτή μπορεί να λειτουργήσει στα επόμενα χρόνια ως σημαντικός μοχλός για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης, συμβάλλοντας στην άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού στην Αθήνα, στην παράταση της διαμονής των επισκεπτών στην πόλη, στην τόνωση της εμπορικής κίνησης και της επιχειρηματικότητας.

Η προσπάθεια αυτή περνά προφανώς μέσα από τη θέσπιση ενός κατάλληλου πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει σωστή καταγραφή των καταλυμάτων, θα θεσπίζει κανόνες για την προστασία καταναλωτών και ιδιοκτητών, ενώ θα παρέχει ενδεχομένως και κίνητρα, με σκοπό την ανάπτυξη εναλλακτικών πόλων σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας.  Είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί, ουσιαστικά, ένα πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει υγιείς κανόνες ανταγωνισμού, διατηρώντας ωστόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοντέλου.

Σαφώς, όπως κάθε νέα μορφή οικονομικής δραστηριότητας, που γεννά η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου, η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων δημιουργεί και σημαντικές προκλήσεις για την αγορά και τις τοπικές κοινωνίες.  Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάζονται προσεκτικές, ορθολογικές και στοχευμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, με προσαρμογή ενδεχομένως επιτυχημένων παραδειγμάτων και από το εξωτερικό. Με τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες ενάντια στον αθέμιτο ανταγωνισμό, το μοντέλο του διαμοιρασμού και ιδιαίτερα η πρακτική της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά οφέλη στο μέλλον.

 

16/05/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ