Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.karfitsa.gr | Μεγέθυνση και εξωστρέφεια

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.karfitsa.gr

Ημερ. Δημοσ.: 18/5/2019

 

Μεγέθυνση και εξωστρέφεια

Η εξωστρεφής ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αποτελεί μείζον ζητούμενο στην μετά την κρίση εποχή. Ωστόσο, παρά τις θετικές εξαγωγικές επιδόσεις των τελευταίων ετών, υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την Ernst & Young, σχετικά με τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών και την ανάπτυξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η χαμηλή παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο, η χαμηλή προστιθέμενη αξία και το μειωμένο τεχνολογικό περιεχόμενο των ελληνικών εξαγωγών, σε συνδυασμό με ανασταλτικούς παράγοντες όπως η γραφειοκρατία και οι αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αναδείχθηκαν για μια ακόμη φορά ως βασικά εμπόδια στην εξωστρέφεια.

Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι ο κατακερματισμός της παραγωγικής βάση της ελληνικής οικονομίας. Είναι το γεγονός ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας, που αντιπροσωπεύουν το 97% σχεδόν του συνόλου, συνεχίζουν να υστερούν σημαντικά, σε όρους παραγωγικότητας, έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αδυνατούν να αποκτήσουν ικανή κρίσιμη μάζα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, για να επιδιώξουν την εξωστρεφή τους ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα οι ελληνικές εξαγωγές στηρίζονται σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις: 273 επιχειρήσεις πραγματοποιούν το 50% των εξαγωγών, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες εξ αυτών καλύπτουν το 25,9% των εξαγωγών.

Αυτό σημαίνει ότι για την ουσιαστική βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων – αλλά και ευρύτερα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας – απαιτείται κυρίως η μεγέθυνση και η ενδυνάμωση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Η επίτευξη μεγαλύτερων μεγεθών για τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα ενισχύσει την παραγωγικότητά τους μέσα από οικονομίες κλίμακας. Θα τους επιτρέψει να επενδύσουν στην έρευνα και την τεχνολογία και να προσελκύσουν εξειδικευμένο προσωπικό. Θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική τους θέση. Το scale up θα δημιουργήσει μια θετική αμφίδρομη σχέση μεταξύ μεγέθους και εξωστρέφειας

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται η λήψη των κατάλληλων μέτρων από την Πολιτεία, αλλά και ο προσανατολισμός των ίδιων των επιχειρήσεων στο στρατηγικό στόχο της μεγέθυνσης. Βεβαίως, η επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας, εξαρτάται και από τις ευρύτερες συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής κανονικότητας και απελευθέρωση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, μείωση του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση, αλλά και επιτάχυνση κρίσιμων έργων εθνικής υποδομής, όπως ολοκλήρωση οδικών αξόνων και σιδηροδρομικού δικτύου, υποδομές logistics κτλ.

Η επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας, εξαρτάται από τη στρατηγική στόχευση των ίδιων των επιχειρήσεων, από το σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών, υποστηρικτικών μέτρων και κινήτρων εκ μέρους της Πολιτείας, αλλά και από τις ευρύτερες συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής κανονικότητας και απελευθέρωση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, μείωση του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση, αλλά και επιτάχυνση κρίσιμων έργων εθνικής υποδομής, όπως ολοκλήρωση οδικών αξόνων και σιδηροδρομικού δικτύου, υποδομές logistics κτλ. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα στην καρδιά της κρίσης, έδειξαν ότι έχουν ικανότητες και επιμονή. Έδειξαν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε θετική παρέμβαση, κάθε μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές. Τώρα, θα πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο άλμα μπροστά.

 

18/05/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ