Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Η πρόκληση της βραχυχρόνιας μίσθωσης

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 18/5/2019

 

Η πρόκληση της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς παγκοσμίως η λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού, η οποία λειτουργεί μέσω διαδικτύου και στηρίζεται στην κοινή χρήση υπηρεσιών και προϊόντων. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο, το οποίο αγγίζει όλο και περισσότερους κλάδους: από τον τουρισμό, μέχρι τις μετακινήσεις και την παροχή υπηρεσιών, δημιουργώντας νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, για τους καταναλωτές, για την αγορά, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Παρέχει νέες δυνατότητες για αυτοαπασχόληση, χρησιμοποιεί συστήματα αξιολόγησης από τους χρήστες, τα οποία δημιουργούν όρους ανταγωνισμού με βάση τη σχέση ποιότητας/τιμής, ενώ συμβάλλει και στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων που διαθέτουν οι ιδιώτες, με οφέλη σε οικονομικό, σε κοινωνικό και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Μια από τις πλέον ανερχόμενες τάσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, είναι η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Η συγκεκριμένη πρακτική στη χώρα μας παρείχε μια σανίδα σωτηρίας για πολλούς ιδιοκτήτες, σε μια περίοδο ύφεσης όπου η αγορά ακινήτων βρισκόταν υπό κατάρρευση και τα φορολογικά βάρη γίνονταν όλο και πιο δυσβάσταχτα. Παράλληλα, στήριξε την τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές που είχαν πληγεί σοβαρά από την κρίση, τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στην επαρχία.

Ιδιαίτερα στην Αθήνα, η βραχυχρόνια μίσθωση ιδιωτικών καταλυμάτων λειτούργησε ευεργετικά σε ορισμένες γειτονιές, ιδιαίτερα πέριξ του κέντρου, που για χρόνια υπέφεραν από την υποβάθμιση. Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η πρακτική αυτή μπορεί να λειτουργήσει στα επόμενα χρόνια ως σημαντικός μοχλός για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης, συμβάλλοντας στην άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού στην Αθήνα, στην παράταση της διαμονής των επισκεπτών στην πόλη, στην τόνωση της εμπορικής κίνησης και της επιχειρηματικότητας.

Η προσπάθεια αυτή περνά προφανώς μέσα από τη θέσπιση ενός κατάλληλου πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει σωστή καταγραφή των καταλυμάτων, θα θεσπίζει κανόνες για την προστασία καταναλωτών και ιδιοκτητών, ενώ θα παρέχει ενδεχομένως και κίνητρα, με σκοπό την ανάπτυξη εναλλακτικών πόλων σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας.  Είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί, ουσιαστικά, ένα πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει υγιείς κανόνες ανταγωνισμού, διατηρώντας ωστόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Αυτό άλλωστε αποτελεί ευρύτερο ζητούμενο, με στόχο την προσαρμογή και της Ελλάδας στα δεδομένα και τις προκλήσεις της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Η προσπάθεια αυτή προφανώς δεν είναι απλή, ούτε εύκολη. Είναι, ωστόσο, απαραίτητη προκειμένου να αξιοποιηθούν με ορθολογικό, δίκαιο και βιώσιμο τρόπο, οι ευκαιρίες που δημιουργεί το συγκεκριμένο μοντέλο, σε μια εποχή όπου η Αθήνα επιχειρεί να ανακτήσει το δυναμισμό της.

 

 

18/05/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ