Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΑΞΙΑ | Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων: προκλήσεις και ευκαιρίες για την Αθήνα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΑΞΙΑ

Ημερ. Δημοσ.: 18/5/2019

 

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων: προκλήσεις και ευκαιρίες για την Αθήνα

Τα τελευταία χρόνια, η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων έχει λειτουργήσει ως εργαλείο επιβίωσης για ιδιοκτήτες, σε μια περίοδο όπου η αγορά ακινήτων κατέρρεε και τα φορολογικά βάρη γίνονταν όλο και πιο δυσβάσταχτα. Παράλληλα, όμως, στήριξε την τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές που είχαν πληγεί σοβαρά από την κρίση, τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στην επαρχία.

Ιδιαίτερα στην Αθήνα, η βραχυχρόνια μίσθωση ιδιωτικών καταλυμάτων λειτούργησε ευεργετικά σε ορισμένες γειτονιές, ιδιαίτερα πέριξ του κέντρου, που για χρόνια υπέφεραν από την υποβάθμιση. Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η πρακτική αυτή μπορεί να λειτουργήσει στα επόμενα χρόνια ως σημαντικός μοχλός για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης, συμβάλλοντας στην άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού στην Αθήνα, στην παράταση της διαμονής των επισκεπτών στην πόλη, στην τόνωση της εμπορικής κίνησης και της επιχειρηματικότητας.

Η προσπάθεια αυτή περνά προφανώς μέσα από τη θέσπιση ενός κατάλληλου πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει σωστή καταγραφή των καταλυμάτων, θα θεσπίζει κανόνες για την προστασία καταναλωτών και ιδιοκτητών, ενώ θα παρέχει ενδεχομένως και κίνητρα, με σκοπό την ανάπτυξη εναλλακτικών πόλων σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας.  Είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί, ουσιαστικά, ένα πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει υγιείς κανόνες ανταγωνισμού, διατηρώντας ωστόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Αυτό άλλωστε αποτελεί ευρύτερο ζητούμενο, με στόχο την προσαρμογή και της Ελλάδας στην ανερχόμενη οικονομία του διαμοιρασμού, η οποία αγγίζει όλο και περισσότερους κλάδους: από τον τουρισμό, μέχρι τις μετακινήσεις και την παροχή υπηρεσιών.  Πρόκειται για ένα μοντέλο που ανατρέπει την καταναλωτική κουλτούρα του παρελθόντος. Δημιουργεί νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, για τους καταναλωτές, για την αγορά, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Παρέχει νέες δυνατότητες για αυτοαπασχόληση, χρησιμοποιεί συστήματα αξιολόγησης από τους χρήστες, τα οποία δημιουργούν όρους ανταγωνισμού με βάση τη σχέση ποιότητας/τιμής, ενώ συμβάλλει και στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων που διαθέτουν οι ιδιώτες, με οφέλη σε οικονομικό, σε κοινωνικό και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Από την άλλη, ως ένα νέο μοντέλο δραστηριότητας, η οικονομία του διαμοιρασμού σαφώς δημιουργεί προκλήσεις, τόσο για την οικονομία της αγοράς, όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάζονται προσεκτικές, ορθολογικές και στοχευμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, με προσαρμογή ενδεχομένως επιτυχημένων παραδειγμάτων και από το εξωτερικό, ώστε να ελεγχθούν φαινόμενα κατάχρησης, αθέμιτου ανταγωνισμού, παραπλάνησης του καταναλωτή κ.ά. Πάνω σε αυτές τις βάσεις, το μοντέλο του διαμοιρασμού και ιδιαίτερα η πρακτική της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, μπορεί να δημιουργήσει οφέλη για την Αθήνα, αλλά και συνολικά για τον ελληνικό τουρισμό.  

 

20/05/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ