10-08-2020

Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ | Θετικές εξελίξεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική διεθνώς, για την προσέλκυση επενδύσεων, για τη στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και του εμπορίου, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα, οι δυνατότητες αυτές παραμένουν εδώ και πολλά χρόνια αναξιοποίητες, κυρίως λόγω της απουσίας ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου. Ενός πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει προβλεψιμότητα, σαφείς κανόνες χωροταξικής ευνομίας και περιβαλλοντικής προστασίας, παράλληλα με ουσιαστικά κίνητρα υπέρ της επενδυτικής δραστηριότητας και ανταγωνιστικά οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Σήμερα, έστω και με καθυστέρηση, τα πράγματα φαίνονται να κινούνται ταχύτερα προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά από προσπάθειες ετών εκ μέρους των Επιμελητηρίων, με υπομνήματα και προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, φαίνεται να δημιουργούνται σταδιακά οι προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων στη χώρα.

Έχοντας γίνει αρχικά αποδεκτή από το αρμόδιο υπουργείο, η πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για τα Επιχειρηματικά Πάρκα υπερψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και αποτυπώθηκε στο νόμο 4610/2019. Πρόκειται για μια νομοθετική ρύθμιση που ξεκαθαρίζει απόλυτα το τοπίο και διασφαλίζει τη δυνατότητα της συμμετοχής των ΟΤΑ σε φορείς υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων, εξαφανίζοντας κάθε σύγχυση και νομική ασάφεια που είχε δημιουργηθεί με τον νόμο 3852/2010, ο οποίος όριζε ότι οι ΟΤΑ μπορούν να μετέχουν σε μία και μόνο αναπτυξιακή εταιρεία.

 

Η εξέλιξη αυτή θα διευκολύνει σημαντικά τις συνεργασίες με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων ή τη μετατροπή Άτυπων Συγκεντρώσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης. Οι περιπτώσεις επιτυχημένων συνεργασιών μεταξύ ΟΤΑ, Επιμελητηρίων και επιχειρήσεων, σε προσπάθειες ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, είναι αρκετές και μπορούν να δείξουν το δρόμο για την ανάπτυξη ακόμη περισσότερων, με σημαντικά οφέλη για τις τοπικές και την εθνική οικονομία.

 

Σαφώς υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης του νομοθετικού περιβάλλοντος. Μια από τις προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που ζητούμε από την Πολιτεία να εξετάσει θετικά, είναι η μη κατάργηση της διάταξης του νόμου, που επέτρεπε την ταχύτατη αδειοδότηση επιχειρηματικών πάρκων με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ, ως στρατηγικών ιδιωτικών επενδύσεων. Επίσης, έχουμε προτείνει μια σειρά από προτάσεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με σκοπό να επισπευσθεί ο απαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης των επιχειρηματικών πάρκων, κατά ένα με δύο χρόνια.

 

Σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά, ότι μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και των φορέων της αγοράς, μπορούν να προκύψουν σημαντικά οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για την οικονομία.

24/05/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ