Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΑΞΙΑ | Μεταφορικό Ισοδύναμο και ισότητα ευκαιριών

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου πάνω από το 10% του πληθυσμού κατοικεί σε νησιά, η έμπρακτη στήριξη της νησιωτικότητας, είναι αυτονόητη ανάγκη. Οι ειδικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται για τα νησιά, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προνόμιο, αλλά δικαίωμα των νησιωτών. Είναι απαραίτητο κίνητρο για την εγκατάσταση και την παραμονή των ανθρώπων στα νησιά, ενάντια στη γεωγραφική απομόνωση, το υψηλό κόστος μετακίνησης, τις ελλείψεις σε υποδομές και υπηρεσίες στην υγεία, στην εκπαίδευση και σε πολλούς άλλους τομείς. Είναι προϋπόθεση για τη στήριξη των τοπικών οικονομιών, απέναντι στα προβλήματα και τις ανισότητες που δημιουργούν οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι, το μικρό μέγεθος της κάθε αγοράς και η απόσταση από τις μεγάλες αγορές, το υψηλό κόστος των μεταφορικών και οι χρονικοί περιορισμοί για την παράδοση και παραλαβή προϊόντων.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα της χώρας αναδεικνύει εδώ και χρόνια, με συνέπεια, την ανάγκη συγκεκριμένων μέτρων στήριξης των νησιωτικών περιοχών και των ανθρώπων που ζουν, δραστηριοποιούνται και εργάζονται σε αυτές. Δυστυχώς, πέρα από το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ – που κι αυτό καταργήθηκε ελέω των μνημονίων – ελάχιστες ουσιαστικές πολιτικές έχουν εφαρμοστεί για την υποστήριξη της νησιωτικότητας.

Με αυτά τα δεδομένα, η νομοθέτηση και η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου, είναι σίγουρα ένα μεγάλο, αποφασιστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα μέτρο που αποτελεί πάγιο αίτημα των Επιμελητηρίων προς την Πολιτεία τα τελευταία χρόνια, αφού απαντά στην ανάγκη να εξισωθούν σε κόστος οι μετακινήσεις των νησιωτών, με αυτές των κατοίκων της χερσαίας Ελλάδας.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο στηρίζει ουσιαστικά τη δραστηριότητα των νησιωτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισμό και στο εμπόριο, αλλά και στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, τονώνει τη ρευστότητα σε μια δύσκολη περίοδο και αντιμετωπίζει ένα βασικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα της τοπικής παραγωγής. Βοηθά έτσι τα τοπικά προϊόντα να βγουν από το νησί και να διεκδικήσουν υπό καλύτερες προϋποθέσεις μια θέση στις μεγαλύτερες αγορές.

Ουσιαστικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου είχαν και έχουν τα νησιωτικά Επιμελητήρια, μέσα από τη συνεισφορά πολύτιμης τοπικής γνώσης, τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης των μελών τους. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον, μετά την πιλοτική εφαρμογή και τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις, το μέτρο εφαρμόζεται άκρως ικανοποιητικά. Με αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, με σαφείς διαδικασίες και με αρκετή ταχύτητα, για τα δεδομένα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Σαφώς υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτιώσεις και τα Επιμελητήρια θα συμβάλουν σε αυτό το στόχο, με διαρκή παρακολούθηση και με εποικοδομητικές προτάσεις. Πρέπει, επίσης, να γίνει σαφές ότι το μέτρο αυτό, παρ’ ότι δίνει ανάσα στους επιχειρηματίες των νησιών, σε καμία περίπτωση δεν αντισταθμίζει τις απώλειες από την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Γι’ αυτό και μαζί με τους νησιώτες, τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου είναι μια σωστή κίνηση, η οποία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Μια κίνηση που υπηρετεί ουσιαστικά το αίτημα για ισονομία και ισότητα ευκαιριών και δυνατοτήτων στα νησιά μας.

 

24/05/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ