Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Η αγορά ζητά λύσεις, σε τρία μέτωπα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 8/6/2019

Η αγορά ζητά λύσεις, σε τρία μέτωπα

Ένα από τα κυριότερα μηνύματα που έστειλαν οι πολίτες με την ψήφο τους στις πρόσφατες ευρωεκλογές, ήταν το αίτημα για σταθερότητα και προοπτική, μετά από ένα μεγάλο διάστημα αβεβαιότητας και οικονομικής δυσπραγίας. Για την αγορά, η οποία έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια πρωτόγνωρα προβλήματα, προτεραιότητα είναι τώρα η δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν και να υλοποιήσουν νέα σχέδια, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές του Ιουλίου, θα έχει την ευκαιρία να κινήσει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, εστιάζοντας αρχικά σε τρεις κρίσιμους για την επιχειρηματικότητα τομείς. Ο πρώτος αφορά την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων. Τα Επιμελητήρια έχουν ήδη προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και φιλικότερου προς την ανάπτυξη φορολογικού συστήματος. Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες θα κατατεθούν εκ νέου σε όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα της τάξης του 20%-25% για όλα τα εισοδήματα, ανεξάρτητα από την πηγή τους, με έκπτωση μιας σειρά σημαντικών δαπανών, καθώς και σταδιακή μείωση του συντελεστή έως το 15% για τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να καταστεί το ελληνικό φορολογικό περιβάλλον πιο ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις και την προσέλκυση επενδύσεων. Προτείνεται, επίσης, η μείωση του κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% σε 20% και η σταδιακή περαιτέρω μείωσή του έως 15% και η καθιέρωση ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. με συγκεκριμένες εξαιρέσεις εφαρμογής μειωμένου συντελεστή, σε κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο δεύτερος τομέας προτεραιότητας, αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, με ανταγωνιστικό κόστος. Παρά τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί, η προσφορά πιστώσεων στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ασφυκτικά περιορισμένη, ενώ και οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις δανείζονται στις διεθνείς χρηματαγορές με υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Η βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, με αντίστοιχη μείωση των spreads των Ελληνικών ομολόγων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μειωθεί το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις τράπεζες, είναι να απομακρυνθούν οι αβεβαιότητες από τους ισολογισμούς τους και να υπάρξουν ξεκάθαρες προοπτικές κερδοφορίας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσουν εκ νέου επενδυτές, οι οποίοι θα τις ενισχύσουν κεφαλαιακά.

Τρίτο, αλλά εξίσου σημαντικό ζητούμενο, είναι η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο, αξιόπιστο, δίκαιο και ταυτόχρονα φιλικό προς την ανάπτυξη και την απασχόληση.  Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει και σε αυτό το θέμα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, που αφορούν τη σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα τριών πυλώνων, με προσαρμογή στις εθνικές ανάγκες των εμπειριών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το πρώτο βήμα αφορά τον εξορθολογισμό των εισφορών, οι οποίες αυξάνουν σήμερα υπερβολικά το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, καθώς και τη θέσπιση πλήρους φοροαπαλλαγής για τις ιδιωτικές ασφαλίσεις. Το σύστημα των τριών πυλώνων, θα αποτελείται από τον κρατικό – αναδιανεμητικό πυλώνα, ο οποίος θα εκφράζει την αλληλεγγύη της κοινωνίας, τον υποχρεωτικό κεφαλαιοποιητικό πυλώνα σε επαγγελματικό ταμείο, που θα αποδίδει συντάξεις καθορισμένων εισφορών με αποθεματικά, καθώς και τον πυλώνα των ατομικών αποταμιεύσεων, με ισχυρά φορολογικά κίνητρα για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Εάν θέλουμε να επιταχυνθεί η πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει, μέσα σε κλίμα σταθερότητας, συνεννόησης και διαλόγου, να επιδιώξουμε ουσιαστικά βήματα και στους τρεις παραπάνω τομείς. Η Επιμελητηριακή Κοινότητα θα συνεχίσει να δίνει το παρών σε αυτή την προσπάθεια, με ευθύνη, με τεκμηριωμένες προτάσεις και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλους. 

 

08/06/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ