Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.karfitsa.gr | Ναι στον εξορθολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.karfitsa.gr

Ημερ. Δημοσ.: 11/6/2019

 

Ναι στον εξορθολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών

 

Την περασμένη εβδομάδα, με σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, ξεκίνησε το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών των νέων έως 25 ετών, με αναδρομική ισχύ από  1ης Ιανουαρίου 2019. Το μέτρο αυτό, το οποίο μειώνει στην πράξη τις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης σε 6,66% από 13,33% που ήταν στο τέλος του 2018, αποτελεί σαφώς θετική εξέλιξη, καθώς αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στην αύξηση της καταγεγραμμένης απασχόλησης.

 

Πάγιο αίτημα, ωστόσο, της επιχειρηματικής κοινότητας ήταν και παραμένει ο συνολικός εξορθολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, το οποίο σήμερα είναι εξαιρετικά υψηλό, υπονομεύοντας την επιχειρηματικότητα, αποθαρρύνοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και συμπιέζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

 

Είναι, παράλληλα, ανάγκη να ανοίξει ένας σοβαρός διάλογος, για την  προώθηση μιας πραγματικής, ριζικής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο, αξιόπιστο, δίκαιο και ταυτόχρονα φιλικότερο προς την ανάπτυξη.

 

Στο επίκεντρο μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, πρέπει να είναι η σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα τριών πυλώνων, με προσαρμογή της εμπειρίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις εθνικές ανάγκες. Μέσα από την ανάδειξη ενός υποχρεωτικού κεφαλαιοποιητικού πυλώνα, που θα λειτουργεί παράλληλα με τον κρατικό – αναδιανεμητικό πυλώνα, θα μπορέσει να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία για τους ασφαλισμένους και να μειωθεί, ταυτόχρονα, το δημοσιονομικό βάρος για τη χρηματοδότηση του συστήματος.  Η θεσμοθέτηση του τρίτου πυλώνα, ο οποίος θα αποτελείται από τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις, με ισχυρά φορολογικά κίνητρα για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις, θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστους της εργασίας, αλλά και στην παραγωγική αξιοποίηση των εισφορών των ασφαλισμένων.

 

Σήμερα, υπάρχουν υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις, για μια ουσιαστική ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συστήματος μακροπρόθεσμα, αλλά και να δημιουργήσει κίνητρα για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό που χρειάζεται, είναι πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα, συνεννόηση και συναίνεση, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα έχει ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αντίκρισμα στην οικονομία και στην κοινωνία».

 

11/06/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ