Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Η πρόκληση της διοικητικής μεταρρύθμισης

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 20/7/2019

Η πρόκληση της διοικητικής μεταρρύθμισης

Εδώ και δεκαετίες, το θέμα της μεταρρύθμισης του κράτους εντάσσεται σταθερά στις προγραμματικές δεσμεύσεις διαδοχικών κυβερνήσεων. Παρ’ όλα αυτά και με ελάχιστες εξαιρέσεις, στην πράξη ελάχιστα έχουν αλλάξει μέχρι τώρα. Ακόμη και οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των μνημονίων, είχαν υπηρετούσαν μια στενά δημοσιονομική λογική, με στόχο τη βραχυπρόθεσμη μείωση των δαπανών, χωρίς να διορθώνουν τις χρόνιες παθογένειες στη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Γι’ αυτό και συνεχίσαμε να έχουμε ένα υπερδιογκωμένο κράτος, με κύρια χαρακτηριστικά την αναποτελεσματικότητα, τη σπατάλη πόρων, την κακή ποιότητα υπηρεσιών προς τον πολίτη και βεβαίως τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία, η οποία αποτελεί τροφή για τη διαφθορά.  

Με τα δεδομένα αυτά, σαφώς δημιουργεί προσδοκίες η δέσμευση της νέας κυβέρνησης – όπως διατυπώθηκε από τον πρωθυπουργό κατά την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου – για την προώθηση ενός επιτελικού, σύγχρονου, ψηφιακού κράτους.

Η προσπάθεια σίγουρα θα είναι δύσκολή. Γιατί αυτό που απαιτείται δεν είναι μόνο η αναβάθμιση της λειτουργίας της υφιστάμενης διοικητικής μηχανής. Χρειάζονται βαθύτερες αλλαγές, οι οποίες θα ξεκινούν από τον τρόπο λήψης αποφάσεων, με την εφαρμογή συγκεκριμένων καλών πρακτικών για τη διαβούλευση, την αξιολόγηση επίπτωσης, την ανάλυση κόστους – οφέλους, τη λογοδοσία κ.ά. Χρειάζονται αλλαγές, οι οποίες θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας, με ουσιαστικό νομοθετικό προγραμματισμό, μείωση του ρυθμιστικού όγκου και εξορθολογισμό όσον αφορά τη δυνατότητα προσθηκών και τροπολογιών.

Στο επίπεδο της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, απαιτείται βεβαίως η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και η εφαρμογή σύγχρονων, ορθολογικών πολιτικών για τη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού: συστήματα αξιολόγησης και αξιοκρατικές διαδικασίες εξέλιξης, με βάση ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους απόδοσης, δημιουργία μηχανισμού εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης, στελέχωση θέσεων Γενικών Γραμματέων, Διευθυντών και Προϊσταμένων με ανοιχτή διαδικασία, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν και στελέχη του ιδιωτικού τομέα.

Χρειάζεται, κυρίως, αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά το ρόλο και την αποστολή του κράτους. Αυτό που η αγορά ζητά εδώ και χρόνια, είναι ένα κράτος ορθολογικό, με διοικητική ικανότητα και διαχειριστική επάρκεια, ώστε να ασκεί ρόλο επιτελικό, ρυθμιστικό, ελεγκτικό. Ένα κράτος που δεν θα λειτουργεί ως κηδεμόνας ούτε ως δυνάστης της αγοράς, αλλά θα επιβάλλει τη συμμόρφωση με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Ένα κράτος που θα δίνει υψηλή προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και θα στηρίζει την ανταγωνιστικότητά τους, ελαχιστοποιώντας τα διοικητικά βάρη. Ένα κράτος που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και τη συνέχεια, που αποτελούν προϋποθέσεις της ανάπτυξης.

Η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικότερης δημόσιας διοίκησης, αλλά και μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες, είναι μια πρόκληση που αφορά το παρόν και το μέλλον της χώρας. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ότι η νέα κυβέρνηση θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της και θα καταφέρει να κάνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

 

20/07/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ