Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.reporter.gr | Πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.reporter.gr

Ημερ. Δημοσ.: 6/8/2019

 

Πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια καταβάλλει επίμονες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου χωροθέτησης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων, διατυπώνοντας τεκμηριωμένες προτάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος απέστειλε στα αρμόδια υπουργεία μελέτη – έρευνα, με αντικείμενο το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 2018-2040».Στη μελέτη, που εκπονήθηκε από την ReDePlan AE Consultants, για λογαριασμό της ΚΕΕ, καταγράφεται το πλήθος, το μέγεθος και το είδος των Επιχειρηματικών Πάρκων που πρέπει να αναπτυχθούν στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτά αξιολογήθηκαν με βάση κριτήρια και στοιχεία χωροταξίας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθ’ υπόδειξη των επιχειρήσεων και των Επιμελητηρίων. Το Εθνικό Σχέδιο αποτελεί τη φυσική συνέχεια αντίστοιχης μελέτης της ΚΕΕ που είχε εκπονηθεί το 2012, οι προτάσεις της οποίας δυστυχώς δεν υιοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν.

Συγκεκριμένα, η μελέτη αναδεικνύει 88 περιοχές στην Ελληνική Επικράτεια, για οργάνωση – πολεοδόμηση. Από αυτές, οι 55 είναι άτυπες συγκεντρώσεις και προορίζονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης, ενώ προτείνονται 33 Επιχειρηματικά Πάρκα σε αδόμητες εκτάσεις. Αναδεικνύει, επίσης, σημαντικά προβλήματα και οι αποκλίσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 82/2018 απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ. Οι εν λόγω αποκλίσεις από τα πραγματικά χωρικά και θεσμικά στοιχεία χωροθέτησης των επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, στοιχειοθετούν την συντριπτικά αρνητική στάση που κράτησαν τα επιμελητήρια σε σχέση με το Επιχειρησιακό Σχέδιο και θεμελιώνουν την ανάγκη απόσυρσης και πλήρους αναθεώρησης του.

 

Ζητούμενο για τη χώρα αποτελεί σήμερα να οργανώσει άμεσα τις επιχειρήσεις σε πολεοδομημένους υποδοχείς, με αφετηρία τις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, εφαρμόζοντας στρατηγικές βιομηχανικής συμβίωσης και κυκλικής οικονομίας, με υψηλούς δείκτες περιβαλλοντικής προστασίας και ανταγωνιστικότητας, μετατρέποντας με τον τρόπο αυτό υποβαθμισμένες περιοχές σε πόλους καινοτομίας και επιχειρηματικών συνεργασιών. Με τη θετική ανταπόκριση της Πολιτείας στις υπεύθυνες παρεμβάσεις της αγοράς, το όφελος θα είναι σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις και για την οικονομία.  

 

 

06/08/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου



 

  • 
ΓΕΜΗ