Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Τι θα γίνει με το παραεμπόριο;

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 3/8/2019

 

Τι θα γίνει με το παραεμπόριο;

Το παραεμπόριο είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που πλήττει σοβαρά την ελληνική οικονομία και τις νόμιμες επιχειρήσεις, την απασχόληση και το συμφέρον των καταναλωτών. Η μάστιγα αυτή αποστερεί έσοδα 6 έως 8 δισ. ευρώ από τα δημόσια ταμεία, ενώ προκαλεί ζημιά ως και 25 δισ. ευρώ στην αγορά, σε όρους διαφυγόντος τζίρου.  Ανταγωνίζεται αθέμιτα το  υγιές εμπόριο, σε μια εποχή όπου οι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους επιχειρήσεις αγωνίζονται να επιβιώσουν. Επιπλέον, παρέχοντας αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας προϊόντα, το παραεμπόριο δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια του καταναλωτή.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει επανειλημμένα αναδείξει το θέμα, ζητώντας την αποτελεσματική παρέμβαση της Πολιτείας και προτείνοντας συγκεκριμένες δράσεις. Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει μια ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης, με συνέπεια η παράνομη αυτή δραστηριότητα να συνεχίζεται σχεδόν ανενόχλητη.

Σήμερα, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, κάθε παράταση της αδράνειας και της αναποτελεσματικότητας σε αυτό τον τομέα, κοστίζει διπλά. Χρειάζονται εδώ και τώρα δραστικά μέτρα για την πάταξη του παραεμπορίου, προκειμένου να προστατευθεί η νόμιμη εμπορική δραστηριότητα και το δημόσιο συμφέρον, αλλά και να στηριχθούν τα δημόσια έσοδα.

Τα Επιμελητήρια, σε αυτό το πλαίσιο, κατέθεσαν για μια ακόμη φορά τις προτάσεις τους για την πάταξη του παραεμπορίου, στη νέα ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ αρχήν μια σειρά από διοικητικά μέτρα, με κυριότερα τη διοικητική ενοποίηση όλων των διευθύνσεων εμπορίου και των ελεγκτικών μηχανισμών και τη δημιουργία μιας κεντρικής δομής σε επίπεδο Περιφέρειας, η οποία θα έχει ως αντικείμενο τόσο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, όσο και την πάταξη του παραεμπορίου. Πάγια πρόταση των Επιμελητηρίων αποτελεί η δημιουργία Ειδικού Σώματος Δίωξης Παραεμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό των κεντρικών αποθηκών παράνομων προϊόντων και την αποδιοργάνωση των κυκλωμάτων τροφοδοσίας. Εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων και πλήρης αποσαφήνιση της αποστολής τους.

Μεταξύ των προτάσεων είναι, επίσης, η κωδικοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η αυστηροποίηση των νόμων και διατάξεων που αφορούν τα σχετιζόμενα με το παραεμπόριο αδικήματα, η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης στις περιοχές όπου ανθεί η παράνομη εμπορική δραστηριότητα, και η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων μέσων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αποστολής των φορέων, που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του παραεμπορίου.

 

Απαραίτητος είναι, επίσης, ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων για την επισήμανση και των έλεγχο των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς τις νόμιμες άδειες, των εμπορικών και μεταποιητικών καταστημάτων, των οποίων οι φορείς είναι αλλοδαποί, αλλά και των κάθε είδους πάγκων και υπαίθριων παζαριών. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να σχεδιαστούν συγκεκριμένες δράσεις, με σκοπό την ομαλή ένταξη στην επιχειρηματική δραστηριότητα ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα οι Ρομά. 

 

 

Όλες αυτές οι δράσεις, θα πρέπει να συνδυαστούν με αυστηρή εποπτεία και δικλείδες ενάντια στη διαφθορά και τη συναλλαγή, ανάμεσα σε κυκλώματα και επίορκους κρατικούς λειτουργούς. Τέλος, απαιτείται η υλοποίηση μιας δυναμικής εθνικής καμπάνιας επικοινωνίας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το παραεμπόριο και τις επιπτώσεις του.

 

Είναι προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών να υπάρξει – έστω και τώρα – η κατάλληλη ανταπόκριση στις προτάσεις της αγοράς, όχι μόνο σε επίπεδο προθέσεων και εξαγγελιών, αλλά και δράσεων. Η αποτελεσματική ενεργοποίηση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση μιας δραστηριότητας που βλάπτει σοβαρά την οικονομία, το περιβάλλον και τον καταναλωτή, δεν αποτελεί πλέον αίτημα, αλλά ανάγκη και απαίτηση.  

 

 

05/08/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ