Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


DEAL NEWS | Σχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: DEAL NEWS

Ημερ. Δημοσ.: 9/8/2019

 

Σχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Hδημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων, που αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική διεθνώς, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων, τη στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και του εμπορίου και την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί αναγκαία θεσμική τομή για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με προτεραιότητα την οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια καταβάλλει επίμονες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου χωροθέτησης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων, διατυπώνοντας τεκμηριωμένες προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος απέστειλε στα αρμόδια υπουργεία μελέτη – έρευνα, με αντικείμενο το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 2018-2040».

Στη μελέτη, που εκπονήθηκε από την ReDePlan AE Consultants, για λογαριασμό της ΚΕΕ, καταγράφεται το πλήθος, το μέγεθος και το είδος των Επιχειρηματικών Πάρκων που πρέπει να αναπτυχθούν στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτά αξιολογήθηκαν με βάση κριτήρια και στοιχεία χωροταξίας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθ’ υπόδειξη των επιχειρήσεων και των Επιμελητηρίων. Το Εθνικό Σχέδιο αποτελεί τη φυσική συνέχεια αντίστοιχης μελέτης της ΚΕΕ που είχε εκπονηθεί το 2012, οι προτάσεις της οποίας δυστυχώς δεν υιοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν.

 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί ένα στιβαρό και ολοκληρωμένο τεχνικό, οικονομικό και χρονικό Πρόγραμμα Υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων. Στο πλαίσιο της μελέτης έχουν επιλεγεί 88 περιοχές στην Ελληνική Επικράτεια, για οργάνωση – πολεοδόμηση. Από αυτές, οι 55 είναι άτυπες συγκεντρώσεις και προορίζονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης, ενώ προτείνονται 33 Επιχειρηματικά Πάρκα σε αδόμητες εκτάσεις. Ο προϋπολογισμός του Εθνικού Σχεδίου ανέρχεται στα 730 εκ. € (δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή) και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διαρκεί έως το 2040. Για την υλοποίηση του, εφόσον εξασφαλιστεί η αναγκαία πολιτική βούληση και η συγχρηματοδότηση, απαιτείται δημόσια δαπάνη ύψους 12 εκ. € το χρόνο μόνο, μέχρι το 2040.

 

Στο πλαίσιο της μελέτης, αναδεικνύονται επίσης σημαντικά προβλήματα και οι αποκλίσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και θεσμοθετήθηκε με την υπ΄ αριθ. 82/2018 απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ. Οι εν λόγω αποκλίσεις από τα πραγματικά χωρικά και θεσμικά στοιχεία χωροθέτησης των επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, στοιχειοθετούν την συντριπτικά αρνητική στάση που κράτησαν τα επιμελητήρια σε σχέση με το Επιχειρησιακό Σχέδιο και θεμελιώνουν την ανάγκη απόσυρσης και πλήρους αναθεώρησης του.

 

Με προτεραιότητα την αποκατάσταση σημαντικών καθυστερήσεων και ελλείψεων, όπως το έλλειμμα χωρικού σχεδιασμού, η χώρα μας οφείλει τώρα να υπερβεί τις αγκυλώσεις ετών. Οφείλει να οργανώσει άμεσα τις επιχειρήσεις σε πολεοδομημένους υποδοχείς, με αφετηρία τις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, εφαρμόζοντας στρατηγικές βιομηχανικής συμβίωσης και κυκλικής οικονομίας, με υψηλούς δείκτες περιβαλλοντικής προστασίας και ανταγωνιστικότητας, μετατρέποντας με τον τρόπο αυτό υποβαθμισμένες περιοχές σε πόλους καινοτομίας και επιχειρηματικών συνεργασιών.

Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις της αγοράς, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει σύντομα ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, προς όφελος της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

 

 

 

 

09/08/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ