Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Η πρόταση των Επιμελητηρίων για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 10/8/2019

 

Η πρόταση των Επιμελητηρίων για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά βήματα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Υπάρχει, ωστόσο, ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση του νομοθετικού περιβάλλοντος, ειδικά σε ό,τι αφορά στην περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και στην κατάρτιση και υλοποίηση ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση σχετικών επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος απέστειλε στα αρμόδια υπουργεία μελέτη – έρευνα, με αντικείμενο το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 2018-2040».Στη μελέτη, που εκπονήθηκε από την ReDePlan AE Consultants, για λογαριασμό της ΚΕΕ, καταγράφεται το πλήθος, το μέγεθος και το είδος των Επιχειρηματικών Πάρκων που πρέπει να αναπτυχθούν στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτά αξιολογήθηκαν με βάση κριτήρια και στοιχεία χωροταξίας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθ’ υπόδειξη των επιχειρήσεων και των Επιμελητηρίων. Το Εθνικό Σχέδιο αποτελεί τη φυσική συνέχεια αντίστοιχης μελέτης της ΚΕΕ που είχε εκπονηθεί το 2012, οι προτάσεις της οποίας δυστυχώς δεν υιοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν.

Συγκεκριμένα, η μελέτη αναδεικνύει 88 περιοχές στην Ελληνική Επικράτεια, για οργάνωση – πολεοδόμηση. Από αυτές, οι 55 είναι άτυπες συγκεντρώσεις και προορίζονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης, ενώ προτείνονται 33 Επιχειρηματικά Πάρκα σε αδόμητες εκτάσεις. Αναδεικνύει, επίσης, σημαντικά προβλήματα και οι αποκλίσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 82/2018 απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ. Οι εν λόγω αποκλίσεις από τα πραγματικά χωρικά και θεσμικά στοιχεία χωροθέτησης των επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, στοιχειοθετούν την συντριπτικά αρνητική στάση που κράτησαν τα επιμελητήρια σε σχέση με το Επιχειρησιακό Σχέδιο και θεμελιώνουν την ανάγκη απόσυρσης και πλήρους αναθεώρησης του.

 

Ζητούμενο για τη χώρα αποτελεί σήμερα να οργανώσει άμεσα τις επιχειρήσεις σε πολεοδομημένους υποδοχείς, με αφετηρία τις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, εφαρμόζοντας στρατηγικές βιομηχανικής συμβίωσης και κυκλικής οικονομίας, με υψηλούς δείκτες περιβαλλοντικής προστασίας και ανταγωνιστικότητας, μετατρέποντας με τον τρόπο αυτό υποβαθμισμένες περιοχές σε πόλους καινοτομίας και επιχειρηματικών συνεργασιών.

 

Με προτεραιότητα την αποκατάσταση σημαντικών καθυστερήσεων και ελλείψεων, όπως το έλλειμμα χωρικού σχεδιασμού, η Ελλάδα οφείλει τώρα να υπερβεί τις αγκυλώσεις ετών και να αποκτήσει επιτέλους ένα σύγχρονο πλαίσιο για τη δημιουργία και τη λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων. Ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει προβλεψιμότητα, κανόνες ευνομίας, κίνητρα υπέρ της επενδυτικής δραστηριότητας και ανταγωνιστικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, με άμεσο αντίκρισμα στην ανάπτυξη της οικονομίας.

10/08/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ