07-07-2020

Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Για μια συνεκτική ανάπτυξη

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 7/9/2019

 

Για μια συνεκτική ανάπτυξη

 

Η ανεργία αποτελεί μια από τις πιο επώδυνες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, έχοντας οδηγήσει στην ανέχεια και την περιθωριοποίηση ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, αλλά και τροφοδοτήσει το φαινόμενο της διαρροής πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου από τη χώρα.

Παρά δε τη σταδιακή αποκλιμάκωση των ποσοστών ανεργίας, το ένα τρίτο των εργαζομένων σήμερα αμείβεται με ποσά που δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανατροπή της ισορροπίας μεταξύ της πλήρους και των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

 

Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί προφανή στόχο για το επόμενο διάστημα η παγίωση ενός υψηλού ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά και η βελτίωση των δομικών και ποιοτικών στοιχείων της απασχόλησης, σε συνδυασμό με δράσεις έμπρακτης στήριξης των πολιτών που έχουν πραγματικά ανάγκη. 

 

Πέρα από την εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής που ευνοεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης και της ενθάρρυνσης νέων επενδύσεων, απαιτείται και η ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για τη στήριξη της απασχόλησης. Μεταξύ αυτών, είναι η λειτουργία ενός αξιόπιστου μόνιμου συστήματος διάγνωσης αναγκών εργασίας, που θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, καθώς και η δημιουργία συστήματος σχεδιασμού και αξιολόγησης των πολιτικών απασχόλησης, με τη συμμετοχή φορέων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων της αγοράς. Σε προτεραιότητα θα πρέπει, επίσης, να τεθεί η αξιοποίηση του θεσμού της Μαθητείας και της πρακτικής άσκησης, με δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου, που θα εδραιώνει τη σύνδεση μεταξύ της μαθησιακής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας.

 

Ωστόσο, καμιά πολιτική ενίσχυσης της απασχόλησης δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, μέσα σε περιβάλλον που αποθαρρύνει τη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας. Γι’ αυτό και αποτελεί κατ’ αρχήν πάγιο αίτημα της αγοράς ο εξορθολογισμός των ασφαλιστικών, με μείωση των συντελεστών και ταυτόχρονη καθιέρωση πλαφόν που δε θα ξεπερνά για τα υψηλά εισοδήματα τα 1.000 ευρώ. Πρόκειται για μια κίνηση που θα δημιουργήσει αλυσιδωτά οφέλη για την οικονομία και για την κοινωνία, ευνοώντας την άνοδο της καταγεγραμμένης απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας.

 

Επίσης, είναι πλέον καιρός για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα μη λειτουργικό, άδικο και αντιαναπτυξιακό, επιβαρύνοντας υπέρμετρα την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα τριών πυλώνων, το οποίο στην τελική του ανάπτυξη, να εξασφαλίσει ποσοστό αναπλήρωσης στο 70% - 75%.

 

Απαραίτητη είναι, επίσης, η ολοκλήρωση της προσαρμογής της εργατικής νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά δεδομένα, με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων. Εξίσου επιβεβλημένη είναι η απλοποίηση και κωδικοποίησή της, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση και το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να προβλεφθούν και να εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες για την αδήλωτη και απλήρωτη εργασία, καθώς και την παραβατική συμπεριφορά εργοδοτών έναντι εργαζομένων. Ζητούμενο για την αγορά είναι, επίσης, η επιβράβευση των συνεπών επιχειρηματιών, με μέτρα όπως η δημιουργία του Λευκού Μητρώου που προωθεί η κυβέρνηση, αλλά και με τη διάκριση μεταξύ των συστηματικών παραβατών και των επιχειρηματιών που προσπαθούν να επιβιώσουν, διακρατώντας θέσεις εργασίας με κάθε κόστος.

 

Τέλος, θα απαιτηθούν μέτρα όπως η επέκταση του τακτικού επιδόματος ανεργίας και η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλη την Ελλάδα, για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, αλλά και δράσεις για τη στήριξη της οικογένειας, με φορολογικές ελαφρύνσεις, στοχευμένη επιδότηση συγκεκριμένων υπηρεσιών, αποτελεσματικότερη προστασία της μητρότητας και της πατρότητας, κ.ά..

 

Με γνώση και συνένωση δυνάμεων, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικές νίκες κατά της ανεργίας και του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Μπορούμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για μια ανάπτυξη, η οποία θα δημιουργεί ευκαιρίες και προοπτικές για όλους.

 

07/09/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ