Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ | Στόχος η ποιοτική τουριστική ανάπτυξη

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ημερ. Δημοσ.: 7/9/2019

 

Στόχος η ποιοτική τουριστική ανάπτυξη

 

Τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Είναι ο κλάδος που ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, δεν έπαψε να δημιουργεί θέσεις εργασίας και εισοδήματα ιδιαίτερα στην Περιφέρεια και να συμπαρασύρει στην ανάπτυξη πολλούς ακόμη κλάδους της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

 

Ωστόσο, η δυναμική αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλεί εφησυχασμό. Στόχος της χώρας δεν είναι μόνο η αύξηση των αφίξεων, αλλά κυρίως των εσόδων που παράγονται από τον τουρισμό. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η τουριστική ανάπτυξη του τόπου, χρειάζεται σχέδιο, σοβαρότητα και προσοχή, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει σωστά τα πλεονεκτήματά της, να βελτιώσει αδυναμίες, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την προστιθέμενη αξία του τουριστικού της προϊόντος.

 

Στο μέτωπο αυτό οφείλουν να εστιάσουν οι προσπάθειες της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου στο επόμενο διάστημα. Προτεραιότητα, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση του στόχου για μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο στο 13% από 24% που είναι σήμερα και στο 11% σε βάθος τετραετίας.

 

Εξίσου σημαντικό κριτήριο, ωστόσο, για την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος είναι η εμπειρία του επισκέπτη. Η φυσική ομορφιά, αλλά και η ελληνική φιλοξενία ήταν και παραμένουν ισχυρά πλεονεκτήματα της χώρας μας στο μέτωπο αυτό. Χρειάζεται, ωστόσο, μεγαλύτερη επένδυση στην ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο γαστρονομικός, αλλά και ο θρησκευτικός, ο αγροτικός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, για την παροχή περισσότερων, καινοτόμων εμπειριών. Χρειάζεται αναβάθμιση της παρουσίασης των πολιτιστικών πόρων της χώρας, με αξιοποίηση σύγχρονων μέσων, αλλά και βελτίωση της τουριστικής πληροφόρησης με ενίσχυση των κέντρων πληροφόρησης, αλλά κυρίως με την ανάπτυξη ποιοτικών ψηφιακών εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.

 

Θα πρέπει, παράλληλα, να υπάρξει σχέδιο για την ενθάρρυνση νέων τουριστικών επενδύσεων. Η βελτίωση του πλαισίου χωροθέτησης και αδειοδότησης είναι απαραίτητη, προκειμένου  κάθε υποψήφιος επενδυτής να γνωρίζει ξεκάθαρα που μπορεί να επενδύσει και σε τι, τηρώντας αυστηρούς κανόνες αειφορίας. Επιπλέον, χρειάζεται να δοθούν κίνητρα για την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, αλλά και γενικότερα των τουριστικών υπηρεσιών, με έμφαση σε πράσινες, φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, στη στήριξη των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση των προγραμμάτων επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ένα άλλο μεγάλο ζητούμενο για την ποιοτική τουριστική ανάπτυξη, είναι η αναβάθμιση των υποδομών της χώρας, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών, αλλά και στην ενέργεια και στα ψηφιακά δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και να επιδιωχθεί η αναβάθμιση υφιστάμενων ή και η ανάπτυξη νέων, σημαντικών για τον τουρισμό υποδομών – μαρίνες, αεροδρόμια, λιμάνια κρουαζιέρας κ.ά. – στα πρότυπα επιτυχημένων παραδειγμάτων στρατηγικής συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Το εργαλείο των ΣΔΙΤ μπορεί να αξιοποιηθεί και για τη δημιουργία δομών εξυπηρέτησης των ιατρικών τουριστών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού. Όσον αφορά την Αττική, είναι επιβεβλημένη η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της Αθήνας, με επιτάχυνση και ολοκλήρωση της επένδυσης στο Ελληνικό, καθώς και των αποκρατικοποιήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, με βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ώστε να προβλέπει νέες χρήσεις γης και ταχύτερες διαδικασίες για την υλοποίηση επενδύσεων, αλλά και με εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για την αξιοποίηση των υπολοίπων δημοσίων ακινήτων του παράκτιου μετώπου, από το Ολυμπιακό Συγκρότημα του Φαλήρου μέχρι την Ανάβυσσο.

Τέλος, απαιτείται η εφαρμογή συγκροτημένης πολιτικής, με σκοπό την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας. Πέρα από την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, είναι απαραίτητη η αναβάθμιση της σύνδεσης των λιμένων με αεροδρόμια, ώστε τα ελληνικά λιμάνια να γίνουν ελκυστικότερα ως homeports, καθώς και η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων της Ελλάδας με χώρες που αποτελούν μεγάλες αγορές για την κρουαζιέρα, όπως ΗΠΑ και Κίνα.

 

Και βεβαίως, εκτός από τα επιμέρους μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία, η τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει πάνω από όλα ένα σταθερό και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον: με ανταγωνιστικό και σταθερό φορολογικό σύστημα, με βιώσιμες συνθήκες χρηματοδότησης και κίνητρα για νέες επενδύσεις, με λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, η τουριστική ανάπτυξη του τόπου, χρειάζεται σχέδιο, σοβαρότητα και προσοχή, τόσο από την Πολιτεία, όσο και από την Αυτοδιοίκηση, τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες».

 

07/09/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ