Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.ieidiseis.gr | Ενώνοντας δυνάμεις για καλό σκοπό

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.ieidiseis.gr

Ημερ. Δημοσ.: 18/9/2019

 

Ενώνοντας δυνάμεις για καλό σκοπό

 

Την εβδομάδα που πέρασε θεμελιώθηκε μια νέα, υποσχόμενη συνεργασία μεταξύ της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σκοπός της είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και εν γένει της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ειδικότερα στην αναβάθμιση του επιχειρηματικού κλίματος και στη δημιουργία προϋποθέσεων κοινωνικής ευημερίας στη Δυτική Αττική, μέσα από την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

 

Η συνεργασία θα αναπτυχθεί σε δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά τη στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων, τη δημιουργία μιας νέας ροής έναρξης καινοτόμων επιχειρήσεων και την καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών ή υποστηρικτικών εργαλείων, που μετασχηματίζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα εμπορεύσιμα στη διεθνή αγορά. Περιλαμβάνει, επίσης, την ανάληψη κοινών δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών και για τη διάχυση της γνώσης στην επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα, την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέματα επιχειρηματικότητας, καθώς και την από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Το δεύτερο σκέλος αφορά την ίδρυση θερμοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτομίας, στο παλαιό εργοστάσιο της Βιοχρώμ στην Αγία Βαρβάρα, για τη δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, την προβολή και την ανάδειξη των start-ups και των εταιριών πολιτιστικής δημιουργίας.

Το ΕΒΕΑ θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τη σύμπραξη με αυτοδιοικητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς, παρέχοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία, τις δομές και την εμπειρία του, προκειμένου οι νέοι άνθρωποι να μπορέσουν να παραμείνουν στον τόπο τους, να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους και να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Το παράδειγμα των νέων επιχειρηματικών σχημάτων που έχουν αναδειχθεί μέχρι τώρα, μέσα από τη συνεργασία ΕΒΕΑ και Δήμων, μας πείθει ότι οι τοπικοι φορείς και οι τοπικές κοινωνίες κρατούν – σε μεγάλο βαθμό – το κλειδί για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας.

 

18/09/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ