Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.tribune.gr | Η πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.tribune.gr

Ημερ. Δημοσ.: 4/10/2019

 

Η πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης

Καθώς ο πλανήτης μας υφίσταται όλο και περισσότερο τις απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των πόρων, η προσαρμογή σε ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί όλο και πιο έντονα τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, παγκοσμίως και στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, έχει υιοθετήσει τους πιο φιλόδοξους παγκοσμίως δεσμευτικούς στόχους για την ενέργεια και το περιβάλλον. Στόχους που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 32,5%, την αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 32% του συνολικού ενεργειακού μείγματος, κ.ά.

Κρίσιμη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων, αποτελεί η κινητοποίηση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η μετάβαση των ευρωπαϊκών ΜμΕ σε ένα βιώσιμο υπόδειγμα ανάπτυξης, είτε με την υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας και αποδοτικής χρήσης των πόρων, είτε με την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, είτε με την ανάπτυξη και την προώθηση οικολογικών καινοτομιών, θα συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία, όχι μόνο πιο πράσινη, αλλά ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστική μακροπρόθεσμα.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια προσπάθεια που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και κατ’ επέκταση κεφάλαια, την ώρα που οι περισσότερες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ευρώπη, αναδεικνύουν μεταξύ των σημαντικότερων προβλημάτων τους τη δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Οι δημόσιες επενδύσεις, είναι γεγονός ότι αποτελούν βασικό και απαραίτητο παράγοντα, για την κινητοποίηση της διαδικασίας μετάβασης. Ωστόσο, για να υπάρξει συνέχεια, για να διατηρηθεί η δυναμική και να διασφαλιστεί ότι θα εντοπιστούν και θα προωθηθούν οι πλέον αποτελεσματικές λύσεις, απαιτούνται ιδιωτικά κεφάλαια. Κι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναδειχθεί η προοπτική απόδοσης αυτών των επενδύσεων, μέσα από την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων.

Τα Επιμελητήρια μπορούν να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία, με υπηρεσίες – όπως coachingκαι σεμινάρια επιμόρφωσης, υποστήριξη ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων, matchmaking, κ.ά. – που βοηθούν τα μέλη τους στον εντοπισμό ευκαιριών, στο σχεδιασμό της επένδυσης και στην αναζήτηση κεφαλαίων, αλλά και στο στάδιο της υλοποίησης. Παράλληλα, όμως, τα Επιμελητήρια μπορούν να λειτουργήσουν και ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και των παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας την εμπειρία, την γνώση αλλά και τα σημαντικά insights που προκύπτουν από έρευνες, για να καλύψουν τυχόν κενά στην κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών της κάθε πλευράς.

Η μετάβαση σε μια χαμηλού άνθρακα, πράσινη, κυκλική οικονομία, αποτελεί επιτακτική ανάγκη με σκοπό τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ώστε να υπερβούν τα εμπόδια και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά.

 

 

04/10/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ