15-08-2020

Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.karfitsa.gr | Ενισχύοντας την οικονομική συνεργασία Ελλάδας και αραβικών χωρών

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.karfitsa.gr

Ημερ. Δημοσ.: 9/11/2019

 

Ενισχύοντας την οικονομική συνεργασία Ελλάδας και αραβικών χωρών

 

Την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου διοργανώθηκε στην Αθήνα η τέταρτη ευρω-αραβική διάσκεψη. Το γεγονός ότι η σημαντική αυτή συνάντηση φιλοξενείται για μία ακόμη φορά στην Ελλάδα αποτυπώνει τον ξεχωριστό ρόλο της χώρας μας, ως γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα και οι αραβικές χώρες, συνδέονται με μια ξεχωριστή σχέση φιλίας, κατανόησης και αλληλοεκτίμησης, η οποία στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό της πολιτισμικής και θρησκευτικής ταυτότητας κάθε λαού. Πάνω σε αυτές τις βάσεις, έχουν σφυρηλατηθεί, εδώ και δεκαετίες, σταθερές και γόνιμες συνεργασίες, μεταξύ ελληνικών και αραβικών επιχειρήσεων.

 

Ήδη από τη δεκαετία του 1970, αρκετές ελληνικές εταιρίες δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον αραβικό κόσμο, αναλαμβάνοντας σημαντικά κατασκευαστικά έργα. Μέχρι και σήμερα, οι αραβικές χώρες ήταν και παραμένουν ένα ελκυστικό πεδίο δραστηριότητας για ελληνικές εταιρίες, σε τομείς οι οποίοι γνωρίζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη, όπως οι κατασκευές και η ενέργεια. Οι χώρες του αραβικού κόσμου αποτελούν, επίσης, έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για τις ελληνικές εξαγωγές, ενώ μερικές από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων ετών στον τομέα του τουρισμού, έχουν γίνει από Άραβες επενδυτές. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά περιθώρια και ευκαιρίες για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των αραβικών χωρών, τόσο σε παραδοσιακούς όσο και σε νέους τομείς.

 

Οι χώρες του αραβικού κόσμου εξακολουθούν να επενδύουν στην ανάπτυξη των υποδομών τους και να αναζητούν αξιόπιστους εταίρους, με υψηλή τεχνογνωσία, με ευρωπαϊκό προφίλ και ταυτόχρονα βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων της αραβικής αγοράς. Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό δυναμικό επιχειρήσεων, που μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και δραστηριοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και κύρους διαθέτουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στον τομέα της ενέργειας.

 

Σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικής συνεργασίας Ελλάδας και Αραβικών χωρών, παρουσιάζει και ο τομέας των τροφίμων, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για ποιοτικά, υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα, ενώ ένας κλάδος στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η επιχειρηματική συνεργασία, είναι αυτός των υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής.

 

Η χώρα μας μπορεί επίσης να αποτελέσει ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για αραβικά επιχειρηματικά σχήματα, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της κομβικής γεωπολιτικής της θέσης, αλλά και τις ευκαιρίες που αναμένεται να δημιουργηθούν στο επόμενο διάστημα, σε τομείς όπως ο τουρισμός, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές, η ενέργεια, τα δίκτυα, η ναυτιλία, η μεταποίηση, κ.ά.

 

Η συστηματική προσέγγιση της αραβικής επενδυτικής και επιχειρηματικής κοινότητας αποτελεί σημαντική πρόκληση, σε μια περίοδο όπου η χώρα επιχειρεί να αυξήσει την εξωστρέφεια της οικονομίας της και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Τα Επιμελητήρια στηρίζουν ενεργά αυτή την προσπάθεια, μέσα από τη συνεργασία με διμερή επιμελητήρια και επίσημους φορείς, αλλά και με συστηματικές πρωτοβουλίες ενημέρωσης, δικτύωσης και υποστήριξης της εξαγωγικής διαδικασίας. Με πίστη στις ικανότητες και στο εξωστρεφές όραμα των ελληνικών επιχειρήσεων, συνεχίζουν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια αμοιβαία επωφελών επιχειρηματικών επαφών.

 

 

09/11/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ