13-07-2020

Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Επιχειρήσεις και χρηματοδοτικό περιβάλλον

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 22/11/2019

 

Επιχειρήσεις και χρηματοδοτικό περιβάλλον

Το τελευταίο διάστημα, μαζί με τη σταθερή άνοδο των ιδιωτικών καταθέσεων, έχουμε δει να κινείται σε θετικά επίπεδα ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών, όσον αφορά τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού τομέα. Ωστόσο, παρά την ελαφρά βελτίωση που αναγνωρίζεται στην προσφορά τραπεζικών δανείων και πιστωτικών ορίων, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σημαντικό εμπόδιο στην εξομάλυνση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος είναι το μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να αποτελεί αγκάθι για το τραπεζικό σύστημα, αλλά και συνολικά για την ελληνική οικονομία. Παρά τη μείωση που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, το ύψος των «κόκκινων» δανείων αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 40% του συνόλου των πιστώσεων, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή  Ένωση δεν ξεπερνά το 3,5%.

Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη για δραστικές κινήσεις, οι οποίες θα επιταχύνουν τον περιορισμό του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών. Σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί θετική εξέλιξη η ανακοίνωση του σχεδίου της κυβέρνησης, για την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων με κρατικές εγγυήσεις. Εφόσον το σχέδιο αυτό προχωρήσει, λειτουργώντας συμπληρωματικά στη στρατηγική της κάθε τράπεζας, αναμένεται να στηρίξει σημαντικά την προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα.

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι, πίσω από κάθε μη εξυπηρετούμενο επιχειρηματικό δάνειο, βρίσκονται άνθρωποι και θέσεις εργασίας. Ζητούμενο, λοιπόν, πέρα από την αριθμητική μείωση του δείκτη, είναι να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερες βιώσιμες επιχειρήσεις που βρέθηκαν σε οικονομική δυσχέρεια, η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους, να αναδιαρθρώσουν τη λειτουργία τους και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Εξίσου σημαντική ανάγκη είναι η αξιοποίηση επαρκών χρηματοδοτικών εργαλείων για τις επιχειρήσεις. Αυτό περνά μέσα από την αποτελεσματικότερη προσαρμογή των διαθέσιμων προγραμμάτων στις ιδιαίτερες ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αλλά και την ανάπτυξη  εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης, με συγκεκριμένη στόχευση στις μικρές και μεσαίες επενδύσεις, στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της καινοτομίας, στη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Θα πρέπει και οι τράπεζες να αντιληφθούν ότι, αν θέλουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, θα πρέπει να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους στις ανάγκες και τις ευκαιρίες της εποχής. Να αναπτύξουν νέες λύσεις και προϊόντα υψηλής αξίας. Να βελτιώσουν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από σύγχρονους μηχανισμούς, να αναπτύξουν το κομμάτι της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία.

Σήμερα, ο τραπεζικός κλάδος έχει κάθε λόγο να στηρίξει, με έξυπνες επιλογές και κινήσεις την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων. Γιατί η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η επιτάχυνση της ανάπτυξης,  θα οδηγήσουν στην αύξηση της κατανάλωσης, των καταθέσεων, αλλά και της αξίας των δανείων. Το όφελος θα είναι κοινό για όλους.

 

 

22/11/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ