10-08-2020

Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.rpnews.gr | Επένδυση σε νέες δεξιότητες

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.rpnews.gr

Ημερ. Δημοσ.: 28/11/2019

 

 

Επένδυση σε νέες δεξιότητες

 

Η παροχή περισσότερων ευκαιριών επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί αίτημα πολλών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες θέλουν να αξιοποιήσουν τις εμπορικές δυνατότητες, που παρέχουν οι αντίστοιχες πλατφόρμες. Είναι αλήθεια ότι, η ανάπτυξη των socialmedia έχει δημιουργήσει μια νέα, παγκόσμια «αγορά», στην οποία δισεκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά επικοινωνούν, αλληλοεπιδρούν, μοιράζονται εμπειρίες και απόψεις, λαμβάνουν καταναλωτικές αποφάσεις.

 

Προφανώς καμία εταιρία δεν θέλει να λείπει από αυτή την αγορά και δεν είναι τυχαίο ότι εκατοντάδες εκατομμύρια επιχειρήσεις έχουν παρουσία σε μια τουλάχιστον από τις διαθέσιμες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, είναι πολλές οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες περιορίζονται στη δημιουργία ενός λογαριασμού, γιατί έτσι επιβάλλει η τάση της αγοράς, χωρίς να εφαρμόζουν μια οργανωμένη στρατηγική για την εξασφάλιση επιχειρηματικού οφέλους.

 

Η κυριότερη αιτία είναι η έλλειψη ενημέρωσης και τεχνογνωσίας, με δεδομένο ότι μια μικρομεσαία επιχείρηση, σε αντίθεση με τους μεγάλους οργανσιμούς, δεν έχει τη δυνατότητα να απασχολεί σε μόνιμη βάση εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία γνωρίζουν σε βάθος τη λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους κώδικες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν και τα εργαλεία που παρέχουν. 

 

Για να αυξηθεί, επομένως, όχι μόνο το εύρος, αλλά και η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των απαραίτητων δεξιοτήτων. Στην προσπάθεια αυτή μπορούν να ενώσουν δυνάμεις οι θεσμικοί φορείς της επιχειρηματικότητας, όπως τα Επιμελητήρια, η Πολιτεία στο πλαίσιο των προγραμμάτων δια βίου μάθησης και βεβαίως οι εταιρίες του χώρου, μέσα από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών roadshows, onlineσεμιναρίων κ.ά.

 

Όπως δείχνει η μέχρι τώρα εμπειρία από τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, το ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αξίζει, λοιπόν, να στραφούμε ακόμη πιο ενεργά σε αυτή την κατεύθυνση, στηρίζοντας την προσπάθεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες της διαδικτυακής οικονομίας. 

 

 

28/11/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ