06-08-2020

Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 29/11/2019

 

Αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 

Ανάμεσα στις τεκτονικές αλλαγές που έφερε το διαδίκτυο στη λειτουργία της οικονομίας, ήταν ο «εκδημοκρατισμός» σε κάποιο βαθμό της επιχειρηματικότητας, με την έννοια ότι έδωσε σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις την ευκαιρία να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα ευρύτερο, παγκόσμιο κοινό. Σήμερα, μια καλή επιχειρηματική ιδέα, ένα προϊόν ή υπηρεσία που απαντά στις ανάγκες των καταναλωτών, μπορεί να προωθηθεί εμπορικά σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη φυσική υποδομή της επιχείρησης. Δεν είναι τυχαίο ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μικρές επιχειρήσεις ήταν μεταξύ των πρώτων που αξιοποίησαν τις δυνατότητες του διαδικτύου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ τα μικρά εξειδικευμένα καταστήματα τείνουν να εκλείψουν από τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους των πόλεων, έχουν αναπτύξει ισχυρότατη παρουσία στο διαδίκτυο.

 

Ορόσημο στην επανάσταση του διαδικτύου ήταν η εμφάνιση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, η οποία διαμόρφωσε μια νέα, παγκόσμια «αγορά» δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Στον κόσμο των socialmedia, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έχουν πλέον τη δυνατότητα να διευρύνουν το πεδίο της εμπορικής τους δράσης, αξιοποιώντας νέους τρόπους δικτύωσης με τους πελάτες τους, αλλά και μια σειρά από προσιτά και αποτελεσματικά εργαλεία μάρκετινγκ.

 

Ωστόσο, η απλή παρουσία στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι αρκετή. Η δημιουργία ενός λογαριασμού μπορεί να είναι εύκολη και χωρίς κόστος. Ωστόσο, για να προκύψουν τα δυνητικά επιχειρηματικά οφέλη, απαιτείται και η σωστή διαχείρισή του: με στοχευμένη στρατηγική, με ανάπτυξη κατάλληλου περιεχομένου, με επένδυση στη δημιουργία και τη διαχείριση της κοινότητας, με αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων προώθησης. Και στο σημείο αυτό, πολλές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ακόμη υστερούν, κυρίως λόγω της έλλειψης εξειδικευμένης γνώσης και δεξιοτήτων.

 

Υπάρχει, λοιπόν, ένα κενό το οποίο μπορεί να καλυφθεί, μέσα από την παροχή περισσότερων ευκαιριών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης των σχετικών δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην προσπάθεια αυτή μπορούν να ενώσουν δυνάμεις οι θεσμικοί φορείς της επιχειρηματικότητας, όπως τα Επιμελητήρια, η Πολιτεία στο πλαίσιο των προγραμμάτων δια βίου μάθησης και βεβαίως οι εταιρίες του χώρου, μέσα από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών roadshows, onlineσεμιναρίων κ.ά.

 

Σε μια περίοδο όπου η προσαρμογή στις ευκαιρίες και τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής αποτελεί συνθήκη επιβίωσης για την ελληνική οικονομία, έχουμε κάθε λόγο να επενδύσουμε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να συμβαδίσουν και να αναλάβουν το ρόλο που τους αναλογεί.

 

 

29/11/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ