Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Μια παραγωγική χρονιά

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 21/12/2019

 

Μια παραγωγική χρονιά

 

Ο επιμελητηριακός θεσμός λειτουργεί, για πάνω από 100 χρόνια, ως κύριος εκφραστής και αρωγός των ελληνικών επιχειρήσεων, σε καλές και σε δύσκολες εποχές. Σήμερα, τα Επιμελητήρια της χώρας συνεχίζουν να αποτελούν καθημερινό σύμμαχο της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης, με αξιόλογες πρωτοβουλίες και δράσεις, με τεκμηριωμένες διεκδικήσεις και προτάσεις, με συνεχή και αποτελεσματική παρουσία στο πλευρό των μελών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2019 ήταν για τον Επιμελητηριακό Θεσμό μια ακόμη δραστήρια και δημιουργική χρονιά. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η ανάδειξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε «πρωταθλητή» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την άμεση ίδρυση επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έκθεση DoingBusiness 2020 της Παγκόσμιας Τράπεζας, χάρη στην υποδειγματική λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του ΕΒΕΑ, η οποία έχει μειώσει το χρόνο σύστασης μιας επιχείρησης, σε λιγότερο από 8 λεπτά. Η ψηφιακή αναβάθμιση του ΓΕΜΗ, αποτελεί μια ακόμη σημαντική προσπάθεια που έχουν αναλάβει τα Επιμελητήρια, με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και την ευρύτερη αναβάθμιση της σχέσης μεταξύ του κράτους και των επιχειρήσεων. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ψηφιακού ΓΕΜΗ θα είναι η δυνατότητα κατάθεσης και διατήρησης των ισολογισμών των επιχειρήσεων σε ψηφιακή μορφή, ενώ η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων προχωρά ταυτόχρονα στη δωρεάν διάθεση 270.000 απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών στις επιχειρήσεις της χώρας. Ταυτόχρονα, μέσω της δράσης «Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», τα Επιμελητήρια θα δώσουν την ευκαιρία σε 15.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να εξοικειωθούν στην τεχνολογική εξέλιξη και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες.

Τα Επιμελητήρια συνέχισαν, επίσης, να στηρίζουν ουσιαστικά τις προσπάθειες εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, με συστηματικές δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης, με πρωτόκολλα συνεργασίας με ξένα επιμελητήρια, με τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και τη συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. Εξακολούθησαν, παράλληλα, να παρέχουν έγκυρη επιχειρηματική πληροφόρηση, συμβουλευτική υποστήριξη, αλλά και προγράμματα επιμόρφωσης για επιχειρηματίες και στελέχη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ενώ ανέλαβαν σημαντικές δράσεις με σκοπό τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Τέλος, η Επιμελητηριακή Κοινότητα στήριξε την προσπάθεια ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, επιτελώντας υπεύθυνα το ρόλο του θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας. Η επιχειρηματική χωροθεσία και τα επιχειρηματικά πάρκα, το πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων και οι δημόσιες συμβάσεις, η φορολογική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος και η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των τραπεζών, ήταν μεταξύ των κυριότερων τομέων, στους οποίους τα Επιμελητήρια κατέθεσαν τεκμηριωμένες προτάσεις προς την Πολιτεία.

Σήμερα, σε μια περίοδο όπου επιχειρείται η οριστική έξοδος της ελληνικής οικονομίας από την κρίση, τα Επιμελητήρια βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο της ιστορίας τους. Συνεχίζουν βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό των μελών τους και να στηρίζουν έμπρακτα τον αγώνα εκατοντάδων χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων, για ανάπτυξη και προκοπή.

 

21/12/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ