Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ | Προσδοκίες για το 2020

Μετά από μια δύσκολη δεκαετία, η οποία άφησε βαθιά σημάδια στην οικονομία, στην αγορά και στην ελληνική κοινωνία, η Ελλάδα δείχνει σήμερα έτοιμη να αφήσει οριστικά πίσω της την κρίση. Έχει διορθώσει τις δημοσιονομικές ανισορροπίες του παρελθόντος, διαθέτει πολιτική και κυβερνητική σταθερότητα και – όπως αποτυπώνεται στη δραστική υποχώρηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων – επανακτά σταδιακά την εμπιστοσύνη των αγορών.

Ειδικότερα στη διάρκεια του 2019 υπήρξαν αρκετές θετικές εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν προσδοκίες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για τη χρονιά που έρχεται. Μια από τις σημαντικότερες ήταν η διαφαινόμενη στροφή προς την υιοθέτηση ενός νέου, φιλικότερου προς την ανάπτυξη μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αποτέλεσε ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα, περιλαμβάνοντας μέτρα όπως η μείωση των βασικών συντελεστών σε κέρδη και μερίσματα, οι ρυθμίσεις για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, η ευνοϊκότερη φορολόγηση των παροχών προς τους εργαζόμενους κ.ά. Πρόκειται για παρεμβάσεις, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην αναζωογόνηση της οικονομίας, παρέχοντας ανάσα στις επιχειρήσεις και ενθαρρύνοντας την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Σαφώς, η δημιουργία ενός πραγματικά ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου θα απαιτήσει ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις, όπως η περαιτέρω μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις, η ελάφρυνση της φορολογίας εισοδήματος, η γενική μείωση του ΦΠΑ, η μείωση του ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα επαγγελματικής χρήσης, καθώς και η κατάργηση της προκαταβολής φόρου από τις επιχειρήσεις. Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστικές αλλαγές στη φορολογία, προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.

Ευνοϊκό αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη θα έχει και η ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ο οποίος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μικρών και μεγάλων μεταρρυθμίσεων, που βελτιώνουν αισθητά το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, απομακρύνοντας γραφειοκρατικά, χωροταξικά και άλλα εμπόδια, απλοποιώντας τη διαδικασία αδειοδότησης επενδύσεων, παρέχοντας κίνητρα και διευκολύνσεις.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν θετικό κλίμα για την επίτευξη του μεγάλου στόχου, που είναι η οριστική επιστροφή στην ανάπτυξη και η αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Οι προοπτικές είναι καλές, ωστόσο, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο αβέβαιο, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η συστηματική ενίσχυση της ανάπτυξης αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις που προκαλεί η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και να δημιουργηθούν επαρκή αναχώματα, απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις.

Κρίσιμο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, έχει η αύξηση των επενδύσεων, η οποία πέρα από την απαραίτητη μείωση των φορολογικών συντελεστών, προϋποθέτει αποφασιστικές και αποτελεσματικές δράσεις, σε μια σειρά από μέτωπα. Προϋποθέτει ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, πλήρη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, καθώς και εργαλείων όπως είναι οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, απεμπλοκή των μεγάλων επενδύσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Απαιτεί, παράλληλα, την απρόσκοπτη συνέχιση των διαρθρωτικών παρεμβάσεων, για τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, για την ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, για τη στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την καινοτομία.

Αυτονόητο είναι, επίσης, ότι η επιτάχυνση της ανάπτυξης περνά και μέσα από την ενδυνάμωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες συγκροτούν τον ιστό της ελληνικής οικονομίας. Ελπίζουμε, λοιπόν, να δούμε στο επόμενο διάστημα αύξηση των πόρων που διατίθενται από κοινοτικά προγράμματα για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες, περισσότερα και πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εξωστρέφεια, την πρόσβαση στην καινοτομία.   

Τέλος, σημαντικό ζητούμενο για την κινητοποίηση επενδύσεων και στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης εντός του 2020, είναι η αποκατάσταση της χρηματοδοτικής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Παρά την ελαφρά βελτίωση που σημειώνεται στην προσφορά τραπεζικών δανείων και πιστωτικών ορίων, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να εστιάσουν ξανά στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων με κρατικές εγγυήσεις αποτελεί θετική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Στο βαθμό που θα εφαρμοστεί, συμπληρώνοντας τη στρατηγική κάθε τράπεζας, μπορεί να επιταχύνει την προσπάθεια επιστροφής του τραπεζικού συστήματος στην κανονικότητα.

Συμπερασματικά, στο κατώφλι της νέας δεκαετίας, φαίνεται να εδραιώνεται στην αγορά και στην κοινωνία η αισιοδοξία ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει σελίδα μετά την κρίση. Για να μπορέσει, όμως, να μετουσιωθεί η αισιοδοξία σε μετρήσιμο και βιώσιμο κοινωνικό μέρισμα, χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά, αποφασιστικότητα και συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και των φορέων της αγοράς. Τα Επιμελητήρια, ως θεσμικός εκφραστής των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, θα συνεχίσουν να συμμετέχουν υπεύθυνα και εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο και να στηρίζουν κάθε μεταρρύθμιση που βοηθά την πατρίδα μας να δημιουργήσει ξανά προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας.

 

 

29/12/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ