Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ | Νέα συνεργασία για τη στήριξη της καινοτομίας

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ημερ. Δημοσ.: 18/1/2020

 

Νέα συνεργασία για τη στήριξη της καινοτομίας

Η αξιοποίηση της καινοτομίας και της δυναμικής που συνδέεται με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με την ανάπτυξη αξιόπιστων δομών και δικτύων, όπως η Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας και το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, αλλά και με την οικοδόμηση γόνιμων συνεργασιών με φορείς της Αυτοδιοίκησης, με πανεπιστήμια και φορείς στήριξης της καινοτομίας.

Μια νέα, σημαντική πρωτοβουλία σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί η πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ και της Επιτροπής Καινοτομίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Σκοπός της κοινής αυτής πρωτοβουλίας είναι η διεύρυνση της συνεργασίας των δύο φορέων, για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και για τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

Σημείο αναφοράς για την επίτευξη αυτών των στόχων, θα αποτελέσει η προώθηση της ελληνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας στις Η.Π.Α. και η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Συγκεκριμένα, θα επιδιωχθεί η από κοινού διοργάνωση αποστολών σε εκθέσεις και συνέδρια καινοτομίας και τεχνολογίας, η υλοποίηση κοινών δράσεων για τη προσέγγιση επενδυτών, καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δομών και παρουσίας στα TechHubs των Η.Π.Α, για τη βέλτιστη διασύνδεση της ελληνικής νεοφυούς και καινοτομικής επιχειρηματικότητας, με το επενδυτικό και τεχνολογικό οικοσύστημα των Η.Π.Α. Μεταξύ των στόχων της συνεργασίας είναι, επίσης, η καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών και υποστηρικτικών εργαλείων και η δημιουργία μιας νέας ροής έναρξης καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων.

Για την Ελλάδα και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η προσαρμογή στις προκλήσεις της οικονομίας της γνώσης και στις αλλαγές που φέρνει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αποτελεί ζήτημα επιβίωσης. Είναι σημαντικό προαπαιτούμενο, προκειμένου να συμβαδίσουμε με το διεθνή ανταγωνισμό και να στηρίξουμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε ισχυρότερες βάσεις. Έχουμε, λοιπόν, κάθε λόγο να επενδύσουμε σοβαρά σε αυτό το στόχο, με προώθηση των κατάλληλων μέτρων από την Πολιτεία, αλλά και με συνένωση δυνάμεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, των φορέων εξωστρέφειας, της επιστημονικής κοινότητας και των κοινωνικών εταίρων. Το ΕΒΕΑ και το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο πραγματοποιούν ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να συμβάλλουν στην αξιοποίηση και στην ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας.

18/01/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ