Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ | Ταχύτερα βήματα στην ψηφιακή διακυβέρνηση

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ημερ. Δημοσ.: 25/1/2020

 

Ταχύτερα βήματα στην ψηφιακή διακυβέρνηση

 

Πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας, αποτελεί η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική, σύγχρονη δημόσια διοίκηση, η οποία θα συμβάλλει στην προσπάθεια για οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. Στον τομέα αυτό, η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα τα τελευταία χρόνια, ωστόσο έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε, προκειμένου να συμβαδίσουμε με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2018, οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα των παρεχόμενων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε.

 

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά με την έκδοση νέων ταυτοτήτων, με τη χρήση ενιαίου αριθμού ταυτοποίησης των πολιτών ψηφιακή υπογραφή, δημιουργούν την προσδοκία ότι η χώρα μας θα κινηθεί ταχύτερα στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος. Η ανάγκη να βελτιωθούν οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα αυτό είναι προφανής. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η ψηφιακή διακυβέρνηση, πέραν της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση, συμβάλλει στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, στην αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκηση.

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν επιτυχημένες πρακτικές, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και στη χώρα μας, σε επίπεδο καθορισμού προτεραιοτήτων και τακτικών υλοποίησης. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των πρακτικών είναι ότι προσαρμόζουν τις διαδικασίες στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων – και όχι το αντίστροφο. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργούν με συγκεκριμένες βασικές αρχές, όπως είναι η δημιουργία ενιαίων σημείων πρόσβασης, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και χρήση της αυτοπληροφόρησης, ώστε ο πολίτης να μη χρειάζεται να παρέχει τις ίδιες πληροφορίες περισσότερο από μια φορά, η υιοθέτηση πολύ-καναλικού συστήματος υπηρεσιών, η φιλικότητα προς το χρήστη. Χαρακτηριστικό, με βάση αυτές τις αρχές, είναι το παράδειγμα της Εσθονίας, όπου σχεδόν το σύνολο των συναλλαγών με το δημόσιο διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη.

 

Τα μηνύματα από την πλευρά της Πολιτείας είναι ενθαρρυντικά και ελπίζουμε ότι η υλοποίηση των πρόσφατων εξαγγελιών θα προχωρήσει, χωρίς προσκόμματα και καθυστερήσεις. Παράλληλα, είναι σημαντικό να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των εθνικών υποδομών και δικτύων επικοινωνίας, με τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και να υπάρξει ουσιαστική επένδυση στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών.

 

Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει ραγδαία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά ανάγκης. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας, είναι η ευκαιρία της Ελλάδας να αποκτήσει επιτέλους ένα κράτος φιλικότερο προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, με ποιοτικές υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

25/01/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ