Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΑΞΙΑ | Να κερδίσουμε τη μάχη κατά της φτώχειας

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΑΞΙΑ

Ημερ. Δημοσ.: 15/2/2020

Να κερδίσουμε τη μάχη κατά της φτώχειας

Όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, αλλά και της ΕΛΣΤΑΤ, ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, ένα ποσοστό 12,9% του πληθυσμού – έναντι μέσου όρου 11,5% στις χώρες του ΟΟΣΑ – έχει εισόδημα κάτω από 3.932 ευρώ το χρόνο, δηλαδή λιγότερο από το μισό του διάμεσου κατά κεφαλήν εισοδήματος της χώρας το 2018. Επίσης, το 55,4% των Ελλήνων, παρά το ότι ζουν πάνω από το επίπεδο της φτώχειας, είναι οικονομικά ευάλωτοι, καθώς δεν διαθέτουν απόθεμα ρευστότητας που μπορεί να τους συντηρήσει για πάνω από τρεις μήνες, σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος.

Σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών της ΕΛΣΤΑΤ για το 2018, πάνω από το 10% των πολιτών στερούνται στη διατροφή τους, το 30% σχεδόν δεν είναι σε θέση να απολαμβάνουν ικανοποιητική θέρμανση, ενώ πάνω από το 50% δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια έκτακτη δαπάνη. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν προφανή την ανάγκη για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων, αλλά και την ανάγκη να συνοδευτεί ο νέος κύκλος ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από ένα ισχυρό και μετρήσιμο μέρισμα απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να προχωρήσουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να ληφθούν στοχευμένα μέτρα, με στόχο την παγίωση ενός υψηλού ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά και τη βελτίωση των δομικών και ποιοτικών στοιχείων της απασχόλησης. Κι αυτό γιατί, παρά την υποχώρηση της ανεργίας, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας αφορούν μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, με περιορισμένες αντίστοιχα αποδοχές.

Ο περιορισμός του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, κυρίως μέσα από την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, είναι ένα απαραίτητο μέτρο, που θα δημιουργήσει αλυσιδωτά οφέλη για την οικονομία και για την κοινωνία. Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πολιτικές συνεχιζόμενης κατάρτισης, επαγγελματικού αναπροσανατολισμού και ενθάρρυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων. Η ανάπτυξη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης νέων πτυχιούχων, η αξιοποίηση πόρων σε προγράμματα τεχνικής επανεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες αναδυόμενων κλάδων και δραστηριοτήτων, αλλά και η περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων, είναι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες η Πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει δράση, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς της αγοράς.

Παράλληλα, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα, καθώς και για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας, με στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις, με επιδότηση συγκεκριμένων υπηρεσιών και ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας αυτών που παρέχονται από το κράτος, όπως είναι η υγεία και η παιδεία.

Η δημιουργία μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης οικονομίας, η οποία θα παρέχει περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και καλύτερα εισοδήματα, η ουσιαστική ενθάρρυνση της απασχόλησης και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού κράτους, αποτελούν σήμερα τις βασικές προϋποθέσεις, για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους Έλληνες.

15/02/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ