Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ | Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ημερ. Δημοσ.: 15/2/2020

 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα

Καθώς ο πλανήτης μας υφίσταται όλο και περισσότερο τις απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των πόρων, η προσαρμογή σε ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί όλο και πιο έντονα τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, παγκοσμίως και στην Ευρώπη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, αναφέρθηκε στο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία αποβλέπει στην τόνωση της οικονομίας, στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και στην προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς να προκληθούν προβλήματα στους εργαζόμενους των περιοχών που θα αναβαθμιστούν κλιματολογικά.

Η επίτευξη των σημερινών, υψηλών στόχων που έχουν τεθεί για το κλίμα και για την ανάπτυξη, απαιτεί προφανώς σημαντικές επενδύσεις. Σύμφωνα με τον Επίτροπο, θα απαιτηθούν και θα διατεθούν ετησίως πρόσθετα κονδύλια για επενδύσεις ύψους 260 δισ. ευρώ, με τελικό στόχο μέσω μόχλευσης να κινητοποιηθούν κεφάλαια ύψους 1 τρισ. ευρώ, για κλιματικές και φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις. Παράλληλα, αποτελεί ζητούμενο η κινητοποίηση επενδύσεων τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ, μέσω ενός νέου Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, για την υποστήριξη των εργαζομένων και των πολιτών των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση.

Καίριο ρόλο στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού, θα έχει το πρόγραμμα InvestEU, το οποίο θα αφιερώσει τουλάχιστον το 30% των κινητοποιημένων επενδύσεων σε έργα σχετιζόμενα με το κλίμα, ενώ θα συμβάλει, μέσω ειδικού προγράμματος, στην κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 45 δισ. ευρώ, για βιώσιμες επενδύσεις στις περιοχές που θα αντιμετωπίσουν εντονότερα τις μεταβατικές προκλήσεις. Επιπλέον, θα παρέχει τεχνική βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη στους φορείς υλοποίησης, με σκοπό τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή πράσινων επενδυτικών σχεδίων.

Για την Ελλάδα, η προώθηση της Πράσινης Συμφωνίας ισοδυναμεί με μια μεγάλη ευκαιρία. Σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η χώρα έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει σημαντικούς πόρους, για την υλοποίηση «πράσινων» επενδύσεων σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι ΑΠΕ, η γεωργία και ο αγροτοδιατροφικός τομέας, αλλά και για την υλοποίηση του στόχου για απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής, με τις μικρότερες δυνατές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Η προσαρμογή στις ανάγκες, αλλά και στις ευκαιρίες που δημιουργεί η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, αποτελεί ένα από τα σημεία στα οποία θα κριθεί η πορεία της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια. Πολιτεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστημονική κοινότητα, χρηματοπιστωτικός τομέας και επιχειρηματικοί φορείς, οφείλουν τώρα να συντονιστούν και να ενώσουν δυνάμεις, ώστε η χώρα να αντλήσει το μέγιστο δυνατό όφελος από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

15/02/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ