Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.reporter.gr | Ανάπτυξη και κόστος χρηματοδότησης

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.reporter.gr

Ημερ. Δημοσ.: 20/2/2020

 

Ανάπτυξη και κόστος χρηματοδότησης

Για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μετά από μια δεκαετία στην οποία η χώρα έχασε σωρευτικά το 25% του ΑΕΠ της, θα απαιτηθεί στα επόμενα χρόνια ένα μεγάλο επενδυτικό άλμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση αυτού του άλματος είναι η διασφάλιση ενός ευνοϊκού χρηματοδοτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής τους, την ψηφιακή τους αναβάθμιση, την υιοθέτηση καινοτομιών, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Μέχρι στιγμής οι συνθήκες αυτές δεν έχουν διασφαλιστεί. Η θεαματική αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, είναι σαφώς θετική εξέλιξη καθώς ανοίγει το δρόμο για τη χρηματοδότηση των τραπεζών, αλλά και των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων από τις αγορές, με χαμηλότερο κόστος. Ωστόσο, στο εγχώριο τραπεζικό περιβάλλον, η βελτίωση αυτή δεν έχει γίνει αισθητή. Το κόστος των επιτοκίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις Μικρομεσαίες – οι οποίες εξαρτώνται παραδοσιακά από τον τραπεζικό δανεισμό – παραμένει εξαιρετικά υψηλό, σε σχέση με αυτό που ισχύει για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό αποτρέπει νέες επενδύσεις και καθηλώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το σημαντικότερο εμπόδιο για την εξομάλυνση του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, είναι υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία επιβαρύνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών και συνεχίζουν να επηρεάζουν την πιστοδοτική τους πολιτική. Παρά τη μείωση που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, τα κόκκινα δάνεια αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 40% του συνόλου των πιστώσεων, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεπερνά το 3,5%.

Είναι προφανές ότι η δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος αναδεικνύεται σε κρίσιμη πρόκληση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο διάστημα. Η εφαρμογή του προγράμματος παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, γνωστού και ως σχεδίου «Ηρακλής» είναι ένα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα χρειαστούν, όμως, περισσότερες ακόμη πρωτοβουλίες και κινήσεις, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, ώστε ο να επιταχυνθεί ο ρυθμός μείωσης του σχετικού δείκτη. Τόσο η Πολιτεία όσο και ο τραπεζικός κλάδος έχουν κάθε λόγο να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί χωρίς ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης, δεν μπορούν να υπάρξουν νέες επενδύσεις. Γιατί χωρίς ένα υγιές, ενεργό και αποτελεσματικό τραπεζικό σύστημα, προσανατολισμένο στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη.

20/02/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ