09-07-2020

Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.ieidiseis.gr | Επιχειρηματική χωροθεσία: οι προτάσεις των Επιμελητηρίων

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.ieidiseis.gr

Ημερ. Δημοσ.: 27/5/2020

 

Επιχειρηματική χωροθεσία: οι προτάσεις των Επιμελητηρίων

 

Εδώ και αρκετά χρόνια, η επιμελητηριακή κοινότητα αναδεικνύει την ανάγκη ενόςσύγχρονου, ολοκληρωμένου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, το οποίο θα διασφαλίζει προβλεψιμότητα, σαφείς κανόνες χωροταξικής ευνομίας και περιβαλλοντικής προστασίας, παράλληλα με ουσιαστικά κίνητρα υπέρ της επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σημείο αναφοράς σε αυτή την προσπάθεια, αποτελεί η έρευνα – μελέτη που εκπόνησε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με αντικείμενο τη διερεύνηση, την καταγραφή, την αξιολόγηση και την τεκμηρίωση σημαντικών θεμάτων για τη διαχρονική χωροταξική υποδομή της χώρας, τόσο στο θεωρητικό, όσο και κυρίως στο θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο, με εστίαση στις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

 

Η μελέτη, ειδικότερα, εξετάζει και αξιολογεί όλες τις δυσλειτουργίες, τις συγκρούσεις, τις ασάφειες και τις ελλείψεις που διαχρονικά διαπιστώνονται στο δίκαιο για τις χρήσεις γης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις δυσχέρειες που καταγράφονται στο θέμα της αδειοδότησης των Επιχειρηματικών Πάρκων και της οργανωμένης χωροθέτησης των επιχειρήσεων, καθώς σε παραδείγματα ευκαιριακής νομοθέτησης για την επίλυση προβλημάτων, ελλείψει μίας γενικής και γενναιόδωρης οριζόντιας νομοθεσίας. Τα συμπεράσματα της μελέτης έχουν αποτυπωθεί σε δέσμη προτάσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία συνοψίζεται σε 14 άρθρα νόμου, με σκοπό την εξάλειψη των υφιστάμενων ασαφειών και αντικινήτρων, αλλά και η δημιουργία των κατάλληλων θεσμικών προϋποθέσεων, που θα επιτρέψουν ή και θα επιταχύνουν την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, αντί της εκτός σχεδίου δόμησης. Οι προτάσεις ολοκληρώνονται με τη διατύπωση μιας Εθνικής Στρατηγικής Επιχειρηματικής Χωροθεσίας, με περιεχόμενο την υπόδειξη συγκεκριμένων περιοχών που συγκεντρώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις βιωσιμότητας και αειφορίας, για την οργανωμένη και περιβαλλοντικά ορθή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

 

Τόσο η μελέτη όσο και οι προτάσεις των Επιμελητηρίων έχουν κατατεθεί επισήμως προς τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι θα συνεκτιμηθούν ενόψει της διαμόρφωσης του νέου χωροταξικού νομοσχεδίου. Ευχής έργο θα είναι να ενσωματωθούν στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, προκειμένου να λυθούν χρόνια προβλήματα και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

27/05/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ