09-07-2020

Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Ανάπτυξη και επιχειρηματική χωροθεσία

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 29/5/2020

 

Ανάπτυξη και επιχειρηματική χωροθεσία

 

Εντός των επόμενων μηνών, αναμένεται να κατατεθεί από την κυβέρνηση το νέο χωροταξικό και πολεοδομικό νομοσχέδιο. Ενόψει της διαμόρφωσης αυτού του σχεδίου, η Επιμελητηριακή Κοινότητα παρέδωσε επίσημα στον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ειδική έρευνα – μελέτη που έχει εκπονήσει, με αντικείμενο την επιχειρηματική χωροθεσία και τις χρήσεις γης. Πρόκειται για ένα ζήτημα που διαχρονικά αποτελεί πηγή προβλημάτων για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη στη χώρα μας, ως απόρροια της έλλειψης ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, το οποίο θα διασφαλίζει προβλεψιμότητα, σαφείς κανόνες χωροταξικής ευνομίας και περιβαλλοντικής προστασίας, παράλληλα με ουσιαστικά κίνητρα υπέρ της επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Η έρευνα – μελέτη που εκπόνησε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, επιχειρεί να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, μέσα από τη διερεύνηση, την καταγραφή, την αξιολόγηση και την τεκμηρίωση σημαντικών θεμάτων για τη διαχρονική χωροταξική υποδομή της χώρας - με διεθνείς αναφορές και συγκρίσεις – τόσο στο θεωρητικό, όσο και κυρίως στο θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο, με εστίαση στις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Ειδικότερα, εξετάζει και αξιολογεί όλες τις δυσλειτουργίες, τις συγκρούσεις, τις ασάφειες και τις ελλείψεις που διαχρονικά διαπιστώνονται στο δίκαιο για τις χρήσεις γης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις δυσχέρειες που καταγράφονται στο θέμα της αδειοδότησης των Επιχειρηματικών Πάρκων και της οργανωμένης χωροθέτησης των επιχειρήσεων, καθώς σε παραδείγματα ευκαιριακής νομοθέτησης για την επίλυση προβλημάτων, ελλείψει μίας γενικής και γενναιόδωρης οριζόντιας νομοθεσίας.

 

Τα συμπεράσματα της μελέτης έχουν αποτυπωθεί σε δέσμη προτάσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία συνοψίζεται σε 14 άρθρα νόμου. Αντικείμενο και σκοπός των παρεμβάσεων αυτών αποτελεί η εξάλειψη των υφιστάμενων ασαφειών και αντικινήτρων, αλλά και η δημιουργία των κατάλληλων θεσμικών προϋποθέσεων, που θα επιτρέψουν ή και θα επιταχύνουν την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, αντί της εκτός σχεδίου δόμησης που συνεχίζει να λειτουργεί καταστροφικά για το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι προτάσεις ολοκληρώνονται με τη διατύπωση μιας Εθνικής Στρατηγικής Επιχειρηματικής Χωροθεσίας, με περιεχόμενο την υπόδειξη συγκεκριμένων περιοχών που συγκεντρώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις βιωσιμότητας και αειφορίας, για την οργανωμένη και περιβαλλοντικά ορθή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

 

Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι όταν η Πολιτεία ανοίγει τα αυτιά της στις τεκμηριωμένες προτάσεις της αγοράς, μπορούν να προκύψουν σημαντικά οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την οικονομία. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ότι οι προτάσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας για τη χωροθεσία και τις χρήσεις γης θα ενσωματωθούν στο νέο νομοσχέδιο, συμβάλλοντας σε σύγχρονο, ολοκληρωμένο χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο θα υπηρετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

29/05/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ