09-07-2020

Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Επανεκκίνηση της οικονομίας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο

Η Ελλάδα μετά την επιτυχημένη, σε σύγκριση με άλλες χώρες, αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με μια εξίσου σημαντική πρόκληση, που αφορά την επανεκκίνηση της οικονομίας της.

Πρόκειται για μια προσπάθεια εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη, τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο. Τα οικονομικά προβλήματα που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη τη χώρα, απαιτούν το σχεδιασμό μιας νέα εθνική στρατηγική που θα αναδείξει στη μετά κορονοϊό εποχή όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της οικονομίας που η χώρα μας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, ώστε να προχωρήσει δυναμικά η ανάδειξή τους με στόχο την επαναφορά της οικονομίας στον δρόμο της ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι η στήριξη και η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται συνένωση δυνάμεων και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων. Για την αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού, για τη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Και τα Επιμελητήρια είναι οι κατεξοχήν φορείς που εκπροσωπούν και εκφράζουν το παραγωγικό δυναμικό κάθε τόπου. Έχουν άμεση γνώση των προβλημάτων και των αναγκών της αγοράς, αλλά και των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων.

Γι’ αυτό και η σύμπλευση και η συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών φορέων, της Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων, μπορεί να παράγει χειροπιαστά οφέλη.

 

Μπορεί να συμβάλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων.

 

Μπορεί να οδηγήσει στο σχεδιασμό στοχευμένων πολιτικών και μέτρων, αλλά και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους, με άμεσο αντίκρισμα στην ανάπτυξη και στην απασχόληση.

 

Έτσι, σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού συμφωνήσαμε στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιώνγια την κατάρτιση κοινών αναπτυξιακών προγραμμάτων, ενώ θα επισφραγίσουμε την επίσημη συνεργασία Επιμελητηρίων και Δήμων όλης της χώρας με την υπογραφή ενός Μνημονίου συναντίληψης.

Όπως όλα δείχνουν, οι απώλειες για την ελληνική οικονομία από τη φετινή τουριστική περίοδο, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ανάλογα και με την εξέλιξη της πανδημίας, είναι πιθανό η ζημιά στον τομέα του τουρισμού να μην περιοριστεί στο 2020, αλλά να επεκταθεί και στις επόμενες χρονιές. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων στήριξης, θα χρειαστεί να επανεξεταστεί άμεσα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να ληφθούν τολμηρές αποφάσεις.

Οι κλάδοι στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι ήδη γνωστοί. Τώρα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα εθνικό σχέδιο για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, με αιχμή τους συγκεκριμένους κλάδους.

Η υγεία, η παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων, ο ιατρικός τουρισμός, η πράσινη ενέργεια, η καθετοποιημένη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή αλλά και οι τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογίας, της βιομηχανικής παραγωγής και των υποδομών, μπορούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να δημιουργήσουν εθνικό πλούτο και νέες, βιώσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Παρά το ότι σήμερα πλήττεται έντονα, ο τομέας του τουρισμού παραμένει σημαντικός για την οικονομία και για την απασχόληση. Ειδικά για φέτος, έχουμε προτείνει την ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού, τουλάχιστον με 1 δισ. ευρώ μέσω διανομής voucher σε Έλληνες πολίτες, για την πραγματοποίηση διακοπών σε όλα τα τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους στην Ελλάδα έως το τέλος του χρόνου. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα ενίσχυε το σύνολο των τοπικών οικονομιών.

Ωστόσο, για να καλυφθούν τόσο οι έκτακτες όσο και – κυρίως – οι μακροπρόθεσμες συνέπειες που δημιουργεί η υγειονομική κρίση, είναι απαραίτητο να αναβαθμιστεί ποιοτικά και να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν της χώρας. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα έχει η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών, όπως ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, κάτι που θα απαιτήσει ανάλογες προσαρμογές στα ξενοδοχεία, αλλά και ουσιαστική αναβάθμιση των δομών υγείας στις τουριστικές περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δώσουμε στις επενδύσεις στο γεωργικό τομέα και στην αγροτική μεταποίηση, καθώς και στην επέκταση του κτηνοτροφικού τομέα, που στην Ελλάδα παραμένει σημαντικά ελλειμματικός. Πρόκειται για τομείς στους οποίους η χώρα διαθέτει σημαντικό πλεονέκτημα, ωστόσο η συμμετοχή τους στο ΑΕΠ παραμένει χαμηλή, σε σύγκριση με άλλες χώρες, των οποίων τα προϊόντα είναι χαμηλότερης ποιότητας.

Τέλος είναι σημαντικό να επιταχυνθεί η μετάβαση από το σημερινό κατακερματισμένο μοντέλο παραγωγής, το οποίο στηρίζεται σε πολυάριθμες μικρές μονάδες, σε μια νέα δομή η οποία θα στηρίζεται στη δημιουργία επιχειρήσεων μεγαλύτερου μέσου μεγέθους, με προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη θέσπιση λειτουργικών κινήτρων για τη συγχώνευση μικρών επιχειρηματικών μονάδων.

Τους προηγούμενους μήνες, η χώρα κατάφερε να διαχειριστεί μια πρωτόγνωρη για την ανθρωπότητα απειλή, δημιουργώντας παράλληλα ένα θετικό πρότυπο για το μέλλον. Έδειξε ότι μπορεί να λειτουργεί με αποφασιστικότητα, με σύνεση, με αποτελεσματικότητα και ομοψυχία. Με τα ίδια υλικά οφείλει να προχωρήσει και σήμερα, προκειμένου να κερδίσει το στοίχημα της επόμενης ημέρας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

31/05/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ