13-08-2020

Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Επιμελητήρια και ψηφιακή διακυβέρνηση

Η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης αποτελεί πάγιο αίτημα της Επιμελητηριακής Κοινότητας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική, σύγχρονη δημόσια διοίκηση, η οποία θα συμβάλλει στην προσπάθεια για οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη.

 

Παρά τα επιμέρους θετικά βήματα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα υστερεί ακόμη σημαντικά στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2019, οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα των παρεχόμενων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών φαίνεται να έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παραμένουν όμως σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

 

Είναι αλήθεια ότι τους τελευταίους μήνες η διαδικασία ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης επιταχύνθηκε σημαντικά. Τα μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά και ελπίζουμε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί το ίδιο εντατικά στο επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας μάλιστα μέρος των πρόσθετων αναπτυξιακών πόρων που εξασφάλισε η χώρα μας για την επόμενη περίοδο.

 

Βασικό ζητούμενο παραμένει η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και όχι το αντίστροφο. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ανάγκη να διαμορφωθεί μια ψηφιακή δημόσια διοίκηση, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένες αρχές, όπως η δημιουργία ενιαίων σημείων πρόσβασης, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και η χρήση της αυτοπληροφόρησης, η υιοθέτηση πολύ-καναλικού συστήματος υπηρεσιών, η φιλικότητα προς το χρήστη.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση, τα Επιμελητήρια μπορούν να αποτελέσουν τον πιο αξιόπιστο συνομιλητή και συνεργάτη του κράτους. Λειτουργώντας διαχρονικά ως αιχμή του δόρατος για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, έχουν ήδη αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία, αλλά και ένα πλέγμα υπηρεσιών, που δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Αντίθετα, στοιχειοθετούν ένα οικοσύστημα με πλήρη επάρκεια, ικανό να σταθεί δίπλα, να συμβουλέψει και να υποστηρίξει κάθε επαγγελματία και επιχειρηματία.

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΓΕΜΗ αποδεικνύει με τον πλέον έμπρακτο τρόπο τη δυνατότητα που έχουν τα Επιμελητήρια να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, για την απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια το ΓΕΜΗ διαδραματίζει ρόλο – κλειδί την εφαρμογή νέων νομοθετημάτων, που στοχεύουν στην απλούστευση, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι,, από το 2018 μέχρι σήμερα η Υπηρεσία Μιας Στάσης του ΕΒΕΑ έχει μειώσει το χρόνο σύστασης μιας επιχείρησης μέσα σε ένα οχτάωρο, ενώ εάν χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο το νέο on-line σύστημα με τη χρήση προτύπου ΑοΑ, ο χρόνος περιορίζεται ακόμη και σε οκτώ λεπτά.

 

Είναι καιρός πλέον και για την Ελλάδα να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, προκειμένου να δημιουργήσει ένα κράτος σύγχρονο, φιλικό προς τον πολίτη και τις επενδύσεις, το οποίο θα λειτουργεί με λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερα «παράθυρα» διαφθοράς, με αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων, με περισσότερη διαφάνεια, συνέπεια και ποιότητα. Τα Επιμελητήρια μπορούν και πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και μέσα από γόνιμες συνέργειες, που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη.

26/06/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ