Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Η πρόκληση του παραγωγικού μετασχηματισμού

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημερ. Δημοσ.: 12/8/2020

Η πρόκληση του παραγωγικού μετασχηματισμού

Η υγειονομική κρίση ανέτρεψε βίαια τη δυναμική μεγέθυνσης που είχε αποκτήσει η ελληνική οικονομία το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις θερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 9% φέτος, εκτίμηση ελαφρά καλύτερη σε σχέση με το -9,75% που είχε συμπεριληφθεί στις εαρινές προβλέψεις.

Μέχρι τα μέσα της χρονιάς, μια σειρά σημαντικών δεικτών είχαν ήδη καταγράψει αισθητή υποχώρηση: ιδιωτική κατανάλωση, επενδύσεις, εξαγωγές, βιομηχανική παραγωγή, όγκος δραστηριότητας στο λιανεμπόριο. Ειδικά στον τουριστικό κλάδο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των φορέων της αγοράς, οι απώλειες εσόδων σε σχέση με την περσινή χρονιά θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα 10 δισ. ευρώ.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί τεράστια προβλήματα επιβίωσης σε χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις και θέτει σε κίνδυνο πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας. Είναι απαραίτητο, επομένως, να υπάρξει σύντομα ένα νέο πακέτο στήριξης της πραγματικής οικονομίας, με έμφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στη διατήρηση της απασχόλησης με μέτρα επιδότησης της εργασίας, καθώς και στην ενίσχυση των εποχικών κυρίως εργαζομένων, μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Εξίσου σημαντική με την προσπάθεια άμβλυνσης των επιπτώσεων της κρίσης βραχυπρόθεσμα, είναι η ανάγκη για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επανεκκίνηση και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στα επόμενα χρόνια. Για να μπορέσει να ανακάμψει και να ενισχύσει τις αντοχές της απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις, η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο, υγιέστερο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται κυρίως στην παραγωγή περισσότερων διεθνώς εμπορεύσιμων, ανταγωνιστικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Οι πόροι που εξασφάλισε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια, είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας να αντιμετωπίσει τα εμπόδια αυτά και να προχωρήσει ταχύτερα τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Γι’ αυτό και η διαχείρισή τους θα πρέπει να ακολουθήσει μια κεντρική φιλοσοφία και αρχιτεκτονική, η οποία θα υποστηρίζει σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε στρατηγικά επιλεγμένους κλάδους.

Ειδικότερα, θα απαιτηθεί αξιοποίηση πόρων για την κινητοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων, σε τομείς όπως η μεταποίηση, η πράσινη ενέργεια, οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, ο αγροδιατροφικός τομέας, καθώς και ο τουρισμός, με την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξουν λειτουργικά κίνητρα για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής μεγέθυνσης, μέσα από συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρών επιχειρηματικών μονάδων. Στόχος είναι η δημιουργία επιχειρήσεων μεγαλύτερου μέσου μεγέθους, με καλύτερες προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης, με πρόσβαση στην καινοτομία, με δυνατότητες προσέλκυσης εξειδικευμένου προσωπικού και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.

Με σκοπό τη βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να εξεταστεί η μετατροπή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σε βασικό όχημα για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα διοχετευθούν στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η ίδρυση «κακής» τράπεζας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας, καθώς και η ενίσχυση του συστήματος καινοτομίας, με αναβάθμιση των δικτύων ανάμεσα στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και τις επιχειρήσεις, δημιουργία κόμβων καινοτομίας και περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών, αύξηση των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη και κίνητρα για την προσέλκυση σχετικών επενδύσεων από ξένες εταιρίες και αποτελεσματικότερη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Αυτονόητο είναι, επίσης, ότι οι αναπτυξιακές αυτές παρεμβάσεις, θα πρέπει να συνδυαστούν με την επιτάχυνση και την ολοκλήρωση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στη φορολογία και στο ασφαλιστικό σύστημα, στην εκπαίδευση, στο σύστημα υγείας κ.α.

Σήμερα, όλοι μαζί, Πολιτεία, αυτοδιοίκηση, φορείς, επιχειρήσεις και κοινωνία, καλούμαστε να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, ώστε στα επόμενα χρόνια η Ελλάδα να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο άλμα μπροστά. Με όραμα, σχέδιο και εθνική συνεννόηση, μπορούμε να τα καταφέρουμε.

 

12/08/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ