Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΑΞΙΑ | Σε συνθήκες αβεβαιότητας

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΑΞΙΑ

Ημερ. Δημοσ.: 10/10/2020

 

Σε συνθήκες αβεβαιότητας

 

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021 κατατίθεται σε μια περίοδο, όπου τόσο η ελληνική όσο και η παγκόσμια οικονομία – και αντίστοιχα οι κοινωνίες – βρίσκονται σε περιδίνηση, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Κάτω από αυτές τις ακραίες συνθήκες και με δεδομένη τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα όσον αφορά το χρόνο λήξης της πανδημίας, είναι προφανώς δύσκολο να υπάρξουν ακριβείς προβλέψεις για τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα.

 

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί δύο διαφορετικά σενάρια, ανάλογα με την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων είναι θετικό, στο βαθμό που επιτρέπει την ταχύτερη προσαρμογή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής και διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων.

 

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, για να μπορέσει η χώρα να βρει το δρόμο εξόδου από την κρίση, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια σε δύο μέτωπα. Το πρώτο αφορά την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων της κρίσης, με γενναία μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, των ανέργων και των οικονομικά αδύναμων. Με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα, θα πρέπει στην καλύτερη περίπτωση να περιμένουμε αρκετούς μήνες, μέχρι να καταστεί δυνατή η ευρεία διάθεση ενός αποτελεσματικού, ασφαλούς εμβολίου. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε στο επόμενο διάστημα να ζούμε και να επιχειρούμε σε συνθήκες κρίσης. Η προστασία της δημόσιας υγείας και ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού, ώστε να μη δοκιμαστούν οι αντοχές του συστήματος υγείας, παραμένουν ζητήματα πρώτης προτεραιότητας. Παράλληλα, όμως, θα απαιτηθεί διαρκής παρακολούθηση της κατάστασης στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία, με πρόσθετες παρεμβάσεις, εφόσον χρειαστεί, για τη στήριξη των κλάδων και των νοικοκυριών που πλήττονται περισσότερο.  

 

Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό μέτωπο, αφορά τη δημιουργία προϋποθέσεων ταχύτερης και διατηρήσιμης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας την επόμενη ημέρα, με επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που θα εισρεύσουν στη χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Τα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να κατανεμηθούν και να απορροφηθούν με ταχείς ρυθμούς, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές εμπλοκές. Κυρίως, θα πρέπει να διατεθούν, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδίου, για την υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων, που θα επιταχύνουν την αλλαγή του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Επενδύσεων που θα επιτρέψουν να στηριχθεί η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, στην παραγωγή περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών με εξωστρεφή προσανατολισμό και υψηλή προστιθέμενη αξία.

 

Σήμερα, μπορεί το τοπίο να είναι ομιχλώδες και το έδαφος ασταθές. Όμως, ο δρόμος στον οποίο οφείλει να βαδίσει η ελληνική οικονομία είναι ξεκάθαρος. Με στοχευμένα μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας, συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αξιοποίηση πόρων για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μηχανισμού της χώρας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το 2021 θα είναι μια πραγματικά καλύτερη χρονιά.

12/10/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ