Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.reporter.gr | Επιχειρήσεις και ψηφιακές δεξιότητες

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.reporter.gr

Ημερ. Δημοσ.: 14/10/2020

 

Επιχειρήσεις και ψηφιακές δεξιότητες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ικανότητα των επιχειρήσεων να επιβιώσουν, να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν εξαρτάται από την καινοτόμο και αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης. Το κλειδί απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις είναι η επένδυση στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από την παροχή ευκαιριών, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Στον τομέα αυτό, θα πρέπει να καλύψουμε σύντομα ένα αρκετά μεγάλο κενό, καθώς η Ελλάδα είναι από τις χώρες που αντιμετωπίζουν εντονότερα την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Ενώ τα τελευταία χρόνια η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες αυξάνεται, με τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και τις νέες τεχνολογίες να είναι από τα πιο περιζήτητα στην αγορά εργασίας, η προσφορά παραμένει περιορισμένη. Από την άλλη, είναι αυτονόητο ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στη σχετική εκπαίδευση και την επανακατάρτιση του προσωπικού τους.

Είναι επιτακτική, επομένως, η ανάγκη να κάνουμε περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από τη συνένωση των δυνάμεων της Πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων της αγοράς. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, καλές πρακτικές και καινοτόμα προγράμματα για την εξειδίκευση αποφοίτων, αλλά και για την επανειδίκευση εργαζομένων με διαφορετικά αντικείμενα σπουδών. Πρέπει, επίσης, να επενδύσουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, με ενίσχυση των αντίστοιχων προγραμμάτων και με ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων, όπως είναι η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η ψηφιακή ασφάλεια κ.ά..

Συμμετέχοντας ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί ήδη έργο κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων, το οποίο αφορά την επιμόρφωση 15.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων, την παρακολούθηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών, καθώς και την πιστοποίησή τους στις γνώσεις που απέκτησαν, σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17024.

Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων αναδεικνύεται σήμερα σε μια από τις κρισιμότερες προκλήσεις, για το μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της χώρας θα βρεθούν στην αιχμή και όχι στο περιθώριο των εξελίξεων, είναι τώρα η στιγμή να καλλιεργήσουμε τα κατάλληλα εφόδια.

14/10/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ