Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.reporter.gr | Προτεραιότητα η ενίσχυση του τουριστικού κλάδου

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.reporter.gr

Ημερ. Δημοσ.: 20/10/2020

 

Προτεραιότητα η ενίσχυση του τουριστικού κλάδου

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού έχουν και θα εξακολουθήσουν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ένας από τους τομείς που πλήττεται εντονότερα είναι αυτός του τουρισμού, ο οποίος συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα περίπου το 30% του ΑΕΠ της χώρας. Οι επιχειρήσεις του κλάδου στο σύνολό τους καλούνται σήμερα να ανταπεξέλθουν σε μια κρίση που δοκιμάζει τα όρια της βιωσιμότητάς τους και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Από την πλευρά της Πολιτείας έχουν υπάρξει μέχρι τώρα αρκετές παρεμβάσεις για τη στήριξη του τουριστικού κλάδου. Ωστόσο, καθώς οι επιπτώσεις τις πανδημίας αναμένεται να έχουν διάρκεια, είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθούν επιπλέον μέτρα ενίσχυσης. Η Επιμελητηριακή Κοινότητα απέστειλε πρόσφατα προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, για μια σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας και στη συγκράτηση της ανεργίας στον κλάδο.

Μεταξύ άλλων, οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για το μόνιμο προσωπικό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως το τέλος Ιουνίου του 2021, την επιδότηση κατά 30% του βασικού μισθού και κατά 50% του υπερβάλλοντος μισθού για τις τουριστικές επιχειρήσεις που θα διατηρήσουν το προσωπικό που απασχολούσαν το Μάρτιο του 2020, την επέκταση της επιδότησης των τόκων των δανείων, την αναστολή της καταβολής χρεολυσίων υφιστάμενων δανείων με παράλληλη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του κεφαλαίου, τη χρονική επέκταση του μέτρου της μείωσης των ενοικίων κατά 40%, την αύξηση του ορίου της επιστρεπτέας προκαταβολής ανά επιχείρηση, καθώς και την παράταση του χρόνου αναστολής των προς πληρωμή επιταγών έως την 31/12/2020.

Επίσης, προτείνεται η ένταξη του τουριστικού κλάδου στο Άρθρο 12 του Αναπτυξιακού Νόμου, η αύξηση του ορίου ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 ανά επενδυτικό σχέδιο, η δυνατότητα τροποποίησης του κινήτρου σε ήδη ενταγμένα επενδυτικά σχέδια, η στήριξη των επενδύσεων οι οποίες κινδυνεύουν με αναστολή, η τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ώστε το ποσοστό της επιδότησης να χορηγείται στο σύνολο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, η άρση περιορισμών για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων από μεγάλες επιχειρήσεις, η ένταξη επενδυτικών σχεδίων που είχαν απορριφθεί λόγω έλλειψης πόρων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», καθώς και η προκήρυξη προγράμματος στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για τον τουρισμό, με ενίσχυση και λειτουργικών δαπανών.

Ο τουρισμός ήταν και είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, με καθοριστική συμβολή στην οικονομία, στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η προστασία του απέναντι στις επιπτώσεις της πρωτόγνωρης αυτής υγειονομικής κρίσης, πρέπει να αναδειχθεί σε ζωτικής σημασίας προτεραιότητα προκειμένου να διασφαλίσουμε προοπτικές ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία, την επόμενη ημέρα.

20/10/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ