Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.reporter.gr | Μια απαραίτητη μεταρρύθμιση

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.reporter.gr

Ημερ. Δημοσ.: 18/11/2020

 

Μια απαραίτητη μεταρρύθμιση

Η επανεκκίνηση και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μετά την πανδημία, ταυτίζεται με τη διαδικασία μετάβασης σε ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Η προσπάθεια αυτή περνά απαραίτητα μέσα από την επιτάχυνση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να διορθωθούν σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη η αναβάθμιση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ελληνικές όσο και ξένες, οι οποίες θέλουν να επενδύσουν στη χώρα. Σύμφωνα με τον Δείκτη Doing Business 2020 της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ελλάδα είναι 146η σε σύνολο 190 χωρών, ως προς την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, για μια εμπορική διαμάχη που εκδικάζεται σε πρωτοδικείο, απαιτούνται 1.711 ημέρες, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία επίλυσής της, έναντι μέσου όρου 584 ημερών στις χώρες του ΟΟΣΑ. 

Όπως προκύπτει από στοιχεία διεθνών οργανισμών, το δικαστικό μας σύστημα παρουσιάζει μια από τις χειρότερες αναλογίες δικαστικών υπαλλήλων ανά δικαστή, αλλά και έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς δικαστηρίων κατά κεφαλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιεί σε περιορισμένο βαθμό την τεχνολογία για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, ενώ οι δαπάνες για τη λειτουργία του είναι σχετικά χαμηλές

Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, θα απαιτηθούν τολμηρές αλλαγές. Σε αυτές θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνεται η μείωση του αριθμού των δικαστηρίων, με συγχώνευση μικρών δικαστηρίων και δημιουργία δικαστικών καταστημάτων, σε μικρότερες πόλεις και νησιά, όπου μια σειρά διαδικασιών θα μπορεί να γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης, απαιτείται η διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος, αλλά και για την αναβάθμιση της διοίκησης του συστήματος: διαχείριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, αξιολόγηση κ.ά. Στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης, θα πρέπει να προχωρήσει η εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας και να ολοκληρωθεί το έργο του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων, ενώ απαραίτητη είναι και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μέσα από εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και την αναμόρφωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Τέλος, για τη μείωση του όγκου των υποθέσεων που φθάνουν στα δικαστήρια, θα πρέπει να επεκταθεί η εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης και σε νέες κατηγορίες διαφορών.

Στο επόμενο διάστημα, περιμένουμε να δούμε από την κυβέρνηση έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη μετάβασης, από ένα σύστημα που σήμερα πάσχει, σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα. Περιμένουμε ισχυρή πολιτική βούληση και αποτελεσματικότητα, σε μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια που αφορά άμεσα τη λειτουργία του κράτους δικαίου στη χώρα μας και τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να περάσει στην επόμενη μέρα.

18/11/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ