Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.piperata.gr | Οδικός χάρτης

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.piperata.gr

Ημερ. Δημοσ.: 25/11/2020

 

Οδικός χάρτης

Η τελική έκθεση Πισσαρίδη, η οποία παραδόθηκε χθες στην κυβέρνηση, αποτελεί ένα συγκροτημένο οδικό χάρτη για την ταχύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη βιώσιμη αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων των πολιτών. Ο δρόμος για την επίτευξη αυτού του στόχου, περνά μέσα από την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσεων, το οποίο αντιμετωπίζει γνωστές – αλλά μέχρι τώρα αθεράπευτες – παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες της χώρας.

Η μείωση του βάρους στη μισθωτή εργασία, η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, η βελτίωση της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας και η επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης, η μεταφορά αρμοδιοτήτων και φορολογικών εσόδων σε τοπικό επίπεδο, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος με εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού πυλώνα, η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ενίσχυση της έρευνας, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής μεγέθυνσης, η στήριξη της μεταποίησης και του αγροτοδιατροφικού τομέα στο πλαίσιο της διαφοροποίησης του αναπτυξιακού μείγματος της χώρας, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας, η βελτίωση της στόχευσης των παροχών του κοινωνικού κράτους, είναι μεταρρυθμίσεις που η επιχειρηματική κοινότητα ζητά εδώ και χρόνια. Μεταρρυθμίσεις τις οποίες η χώρα έχει ανάγκη, προκειμένου να μπορέσει να αφήσει πίσω της τη μιζέρια και να κάνει ένα μεγάλο άλμα στο μέλλον.

Το ζητούμενο, τώρα, είναι να ακολουθήσουμε αυτό τον οδικό χάρτη συντεταγμένα, χωρίς καθυστερήσεις και πισωγυρίσματα. Αυτό απαιτεί κατ’ αρχήν ισχυρή πολιτική βούληση και όσο το δυνατόν ευρύτερες συναινέσεις. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να προωθήσει την εφαρμογή αυτών των προτάσεων με τόλμη και αποφασιστικότητας. Είναι όμως και ευθύνη όλων των πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών εταίρων να εμπλακούν στο σχετικό διάλογο με εποικοδομητικές προτάσεις και με στόχο τη σύνθεση.

Εξίσου σημαντική προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση του σχεδίου. Πολύτιμο εργαλείο στο πλαίσιο αυτό, είναι τα αναπτυξιακά κονδύλια που θα διατεθούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. στα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει, ωστόσο, να δημιουργηθεί και ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για την εφαρμογή των προτεινόμενων φορολογικών κινήτρων και τη χρηματοδότηση άλλων σχετικών πολιτικών.  

Αντιμετωπίζοντας σοβαρές δομικές αδυναμίες και στηρίζοντας τον παραγωγικό μηχανισμό της χώρας, μπορούμε να διασφαλίσουμε όρους για διατηρήσιμη ανάπτυξη και καλύτερο βιοτικό επίπεδο για όλους τους πολίτες. Ας μην αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη.

25/11/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ