Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


DEAL NEWS | Συνεργασία για τη στήριξη των εξαγωγών

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: DEAL NEWS

Ημερ. Δημοσ.: 4/12/2020

 

Συνεργασία για τη στήριξη των εξαγωγών

Οι επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημία στο διεθνές εμπόριο έχουν προφανώς επηρεάσει τη δυναμική την ελληνικών εξαγωγών. Ωστόσο, βλέπουμε μέχρι τώρα τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας, παρά τις αντιξοότητες, να επιδεικνύουν ιδιαίτερα ισχυρές αντοχές. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, οι ελληνικές εξαγωγές εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, κατάφεραν να διατηρήσουν θετικό πρόσημο μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από μεγάλο βαθμό ρευστότητας και αβεβαιότητας. Είδαμε μάλιστα να καταγράφονται εντυπωσιακές επιδόσεις σε κατηγορίες όπως τα τρόφιμα και τα οπωροκηπευτικά, με τους εξαγωγείς να αξιοποιούν την αυξημένη καταναλωτική ζήτηση για να προωθήσουν υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας ελληνικά προϊόντα.

Η πορεία αυτή επιβεβαιώνει ότι οι εξαγωγείς μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια για ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση. Αναδεικνύει, παράλληλα, την ανάγκη στοχευμένων μέτρων στήριξης και ενδυνάμωσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις σημερινές πιέσεις, αλλά και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της επόμενης μέρας, προσαρμόζοντας τη στρατηγική τους και αξιοποιώντας νέα εργαλεία.

Κρίσιμη πρόκληση για την ανάπτυξη της χώρας στα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση του μεριδίου των εξαγωγών στο ΑΕΠ. Πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία περνά από τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης, την αύξηση της καινοτομίας και του τεχνολογικού περιεχομένου των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εξωστρέφεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει πόρους, να εφαρμόσει πολιτικές και κίνητρα με στόχο την ενθάρρυνση σχετικών επενδύσεων, αλλά και τη στήριξη της επιχειρηματικής μεγέθυνσης, μέσω συγχωνεύσεων, συμπράξεων και συνεργασιών, ώστε να δημιουργηθούν επιχειρήσεις μεγαλύτερου μέσου μεγέθους, με καλύτερες προϋποθέσεις εξωστρέφειας.

Ταυτόχρονα, σε ένα ιδιαίτερα ρευστό διεθνές περιβάλλον, είναι κρίσιμος ο ρόλος της οικονομικής διπλωματίας, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες και δρόμοι δικτύωσης, στο πλαίσιο διακρατικών επαφών και συμφωνιών. Πάγιο αίτημα, επίσης, της επιχειρηματικής κοινότητας, είναι ο καλύτερος συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των κρατικών φορέων και μηχανισμών στήριξης της εξωστρέφειας, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση μιας συνεκτικής, ολοκληρωμένης στρατηγικής, για την προώθηση τόσο του εξωτερικού εμπορίου όσο και των επενδύσεων.

Απαραίτητη, ωστόσο, είναι και η συνεργασία και η συνένωση δυνάμεων μεταξύ της Πολιτείας και των φορέων της αγοράς, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην κοινή προσπάθεια με δύο ουσιαστικούς τρόπους: αφενός συμβάλλοντας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση στοχευμένων και κατ’ επέκταση αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων και δράσεων υποστήριξης. Αφετέρου, λειτουργώντας ως μηχανισμοί συστηματικής ανατροφοδότησης προς τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Κι αυτό το ρόλο μπορούν να επιτελέσουν με συνέπεια τα Επιμελητήρια, τα οποία ήδη στηρίζουν συστηματικά τις δραστηριότητες των Ελλήνων εξαγωγέων, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, παρέχοντας υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης, ενημέρωσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα Επιμελητήρια συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος δεξιοτήτων και εσωτερικής οργάνωσης, που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, μέσω της δικτύωσης και των συνεργασιών με ξένα και διμερή Επιμελητήρια, αναδεικνύουν τις δυνατότητες των ελληνικών προϊόντων και προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης και προβολής.

Επίσης, τόσο η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος όσο και το ΕΒΕΑ, έχουν προχωρήσει στην υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών, για τον από κοινού σχεδιασμό δράσεων στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει στα επόμενα χρόνια κινητήριο δύναμη για την επανεκκίνηση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, πάνω σε υγιείς βάσεις. Πρόκειται για ένα στόχο που απαιτεί άρση των υφιστάμενων εμποδίων, ενίσχυση των κινήτρων, αλλά και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Πολιτείας και επιχειρηματικών φορέων. Η Επιμελητηριακή Κοινότητα θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτή την προσπάθεια με πράξεις, με συνέπεια και ουσία.

 

04/12/2020 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ