Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.piperata.gr | Δικαιοσύνη και ψηφιακός μετασχηματισμός

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.piperata.gr

Ημερ. Δημοσ.: 24/2/2021

 

Δικαιοσύνη και ψηφιακός μετασχηματισμός

Ένα από τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που προκαλεί η υγειονομική κρίση είναι η αναστολή της λειτουργίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας. Οι συνέπειες είναι πολύπλευρες και αφορούν όλο το φάσμα της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Επηρεάζουν έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο, αυτό των δικηγόρων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν στην πλειονότητά τους αξεπέραστες δυσκολίες, ακόμη και πλήρη αδυναμία, παροχής νομικών υπηρεσιών. Δημιουργούν, όμως και σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και ρύθμισης των έννομων σχέσεων.

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να εξεταστεί η δυνατότητα για ασφαλή επαναλειτουργία των δικαστηρίων, με τη λήψη και τήρηση αυστηρών μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αλλά και του δικαιώματος των πολιτών στη δικαστική προστασία. Ωστόσο, τα πραγματικά, σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας, προϋπήρχαν της πανδημίας. Εδώ και χρόνια γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα απελπιστικά δύσβατο σύστημα, το οποίο υποβαθμίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου, αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Η αναβάθμιση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης ήταν και παραμένει, επομένως, κρίσιμο ζητούμενο για τη χώρα. Εξακολουθεί να επιβάλλει βαθιές αλλαγές σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Στόχος δεν είναι να ψηφιοποιηθούν αναποτελεσματικές υφιστάμενες διαδικασίες, αλλά να εφαρμοστούν καινοτομίες που θα αναβαθμίσουν συνολικά και ριζικά το σύστημα, προς όφελος κατ’ αρχήν των ίδιων των λειτουργών του αλλά και των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η κρίση αυτή πρέπει να γίνει το έναυσμα, για να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και για να προχωρήσουν μια σειρά από άλλες απαραίτητες κινήσεις: για την αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος που υπάρχει σήμερα, για την αναβάθμιση της διοίκησης του συστήματος, σε θέματα διαχείρισης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, αξιολόγηση κ.ά. Θα πρέπει, επίσης, να υπάρξει επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με προγράμματα για την ενδυνάμωση του δικηγορικού κλάδου, με εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και αναμόρφωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Από την πλευρά της Κυβέρνησης έχει εκφραστεί η βούληση για αλλαγές που θα συμβάλουν σε μια ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Περιμένουμε, λοιπόν, στο επόμενο διάστημα ένα ολοκληρωμένο οδικό χάρτη μετάβασης, από ένα σύστημα που σήμερα πάσχει, σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, ανάλογο μιας χώρας που θέλει να κάνει το άλμα στο μέλλον.

24/02/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ