Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΑΞΙΑ | Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΑΞΙΑ

Ημερ. Δημοσ.: 27/2/2021

 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο

Η πανδημία και οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε εξαιτίας της, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα παντού: στις ανάγκες και στις συνήθειες των καταναλωτών, στους τρόπους προώθησης και πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι εδώ για να μείνουν. Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την πανδημία, γνωρίζουμε πλέον ότι το μέλλον της αγοράς είναι ψηφιακό.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι το 2020 η αξία των λιανικών ηλεκτρονικών πωλήσεων διευρύνθηκε κατά 27,6% και υπερέβη τα 4,28 τρισ. δολάρια. Και η αύξηση αυτή υπολογίζεται ότι θα συνεχιστεί και το 2021, αν και με χαμηλότερο ρυθμό. Αντίστοιχη άνοδο είχαμε και στην Ελλάδα, με την αξία των πωλήσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου να διπλασιάζεται σχεδόν το 2020, έναντι του 2019. Πλέον ένας στους δύο χρήστες του διαδικτύου κάνουν αγορές ηλεκτρονικά, όταν η αντίστοιχη αναλογία το 2019 ήταν ένας στους πέντε.

Μέχρι στιγμής, περίπου 10.000 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν οργανωμένα ψηφιακά κανάλια πώλησης. Η αναμενόμενη όμως αύξηση της online ζήτησης θα απαιτήσει την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εμπορικής δραστηριότητας από άλλες τόσες τουλάχιστον επιχειρήσεις, οι οποίες στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μικρές.

Είναι, επομένως, αναγκαίο να υπάρξουν κατάλληλες δράσεις από την πλευρά της Πολιτείας για την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας. Η υλοποίηση του προγράμματος επιδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, για την κατασκευή και λειτουργία e-Shop είναι μια επιβεβλημένη και σωστή παρέμβαση, από την οποία αναμένεται να ωφεληθούν αρκετές χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις. Εξίσου επιβεβλημένη είναι η παροχή υποστήριξης για την ψηφιακή αναβάθμιση διαδικασιών, αλλά και η επένδυση στη δια βίου μάθηση για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Με δεδομένες, όμως, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί σήμερα η αγορά, υπάρχει ανάγκη για λύσεις, οι οποίες επιτρέπουν στη μικρή επιχείρηση να λειτουργήσει άμεσα σε ψηφιακό περιβάλλον. Προκειμένου να καλύψει αυτή την ανάγκη, το ΕΒΕΑ έχει δημιουργήσει ήδη συγκεκριμένα, εύχρηστα ψηφιακά εργαλεία για τις επιχειρήσεις. Σημείο αναφοράς είναι η λειτουργία Ηλεκτρονικής Αγοράς, μέσω της πλατφόρμας www.directmarket.gr, που παρέχει στο σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους τρόπους και με σύνδεση μόνο σε ένα σημείο. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον για τους πρώτους έξι μήνες του 2021 και για όσο διαρκεί η πανδημία. Η δράση απευθύνεται τόσο στις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα, όσο και σε αυτές που διαθέτουν αλλά θα ήθελα να προβληθούν και να διαθέσουν τα προϊόντα τους και μέσω ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού marketplace.

Μια ακόμη χρήσιμη υπηρεσία που παρέχει το ΕΒΕΑ είναι το AthEns VtradE, ένα τρισδιάστατο ψηφιακό εκθετήριο, το οποίο φιλοξενεί εικονικά περίπτερα. Πρόκειται για ένα εργαλείο που απευθύνεται κυρίως στις επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν πωλήσεις B2B και επηρεάζονται από την αναστολή της διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων. Το κόστος λειτουργίας και αυτής της υπηρεσίας – δηλαδή της πλατφόρμας, της ψηφιακής φιλοξενίας των περιπτέρων και της τεχνικής υποστήριξης των εκθετών για την δημιουργία των περιπτέρων τους, καλύπτεται από το Ε.Β.Ε.Α για ένα έτος.

Οι προσπάθειες της Επιμελητηριακής Κοινότητας για τη διευκόλυνση της ψηφιακής μετάβασης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν ξεκίνησαν προφανώς στη διάρκεια της κρίσης. Εδώ και χρόνια, με την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, όπως π.χ. η ηλεκτρονική υπογραφή κ.ά., αλλά και με δράσεις στον τομέα της ενημέρωσης και της επανακατάρτισης, τα Επιμελητήρια παρέχουν λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για τα μεγέθη της μικρής επιχείρησης: της επιχείρησης που δεν διαθέτει τους πόρους και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ψηφιακές στρατηγικές, αλλά που δεν παύει να έχει ανάγκη από ψηφιακά εργαλεία και καθοδήγηση, για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί.

Η πανδημία ελπίζουμε ότι σε λίγους μήνες θα είναι παρελθόν. Όμως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της αγοράς δεν γυρίζει πίσω. Αντίθετα, επιταχύνεται. Η δυνατότητα των επιχειρήσεων να συμβαδίσουν, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επιβίωση και την ανάπτυξή τους, τους την επόμενη μέρα. Τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, προτείνοντας κατάλληλες πολιτικές, κίνητρα και υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το κράτος, αλλά και προσφέροντας χρήσιμες υπηρεσίες, που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες.

27/02/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ