Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


DEAL NEWS | Στήριξη στη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Διανύουμε μια περίοδο όπου η Ελλάδα καλείται να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της πρότυπο, προκειμένου να διαμορφώσει προϋποθέσεις ανάπτυξης για την επόμενη μέρα. Σε αυτή την προσπάθεια, έχει ανάγκη από νέες, καινοτόμες ιδέες, αλλά και από ανθρώπους οι οποίες θα τις σκεφτούν και θα τις υλοποιήσουν, προσθέτοντας αξία στην οικονομία. Η χώρα διαθέτει ήδη ένα εξαιρετικό δυναμικό τέτοιων ανθρώπων, με φρέσκα, ανήσυχα μυαλά, με ταλέντο και γνώσεις, με όραμα και επιμονή. Είναι, όμως, αλήθεια ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και διάφορων δομικών εμποδίων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, το κεφάλαιο αυτό έμεινε σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο. Κι ένα σημαντικό κομμάτι του οδηγήθηκε στο εξωτερικό, σε αναζήτηση περισσότερων ευκαιριών. 

Απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, το ΕΒΕΑ έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από πρωτοβουλίες, για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δομών και υπηρεσιών, με σκοπό να περιορίσει σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, όπώς είναι η έλλειψη επαρκούς υποστήριξης και καθοδήγησης, αλλά και η αδυναμία εξεύρεσης πόρων, για τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών. 

Σημείο αναφοράς αποτελεί η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων – Θ.Ε.Α., η οποία λειτουργεί από το 2014, παρέχοντας σε υποσχόμενες επιχειρηματικές ομάδες φιλοξενία και υποστήριξη για να αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Πολλές από αυτές, μάλιστα, έχουν ήδη προχωρήσει στην ίδρυση επιχειρήσεων, έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς καινοτομίας και έχουν προσελκύσει χρηματοδότηση από επενδυτές. Από το 2014 λειτουργεί επίσης το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων - BANG, συνδέοντας ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και επενδυτικές προτάσεις για νέες ή καινοτόμες επιχειρήσεις, ενώ σημαντικές δράσεις για την προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας υλοποιούνται σε συνεργασία με φορείς του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, με πανεπιστήμια κ.ά. 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, το ΕΒΕΑ είναι σήμερα θεσμικός υποστηρικτής της πρωτοβουλίας “Elevate Greece”, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αξιοποιώντας τις δομές της Θ.Ε.Α. για την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Πρόσφατα, μάλιστα, ξεκίνησε ένας νέος κύκλος αιτήσεων για την ένταξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομάδων στη δομή της Θερμοκοιτίδας, με δυνατότητα ενσωμάτωσης είτε στο πρόγραμμα υποστήριξης είτε στο πρόγραμμα φιλοξενίας. Η δράση αφορά φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματικές ομάδες, ή νεοφυείς επιχειρήσεις, που διαθέτουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα, υπηρεσία, ή προϊόν προς ανάπτυξη. 

Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν στα προγράμματα και τις δράσεις της Θερμοκοιτίδας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους και μέντορες, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδός τους κατά την περίοδο ανάπτυξης των δεξιοτήτων ή της επιχείρησής τους. Σε όλες τις ομάδες, η Θ.Ε.Α. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ - προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά., προώθηση συνεργασιών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων, δράσεις επιμόρφωσης, υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια, δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στις ομάδες που εντάσσονται στο πρόγραμμα Φιλοξενίας, παρέχεται επιπλέον φιλοξενία στους χώρους της Θερμοκοιτίδας, εξοπλισμός, υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και λειτουργικής υποστήριξης, καθώς και κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλώσιμων και λοιπών εξόδων. 

Οι ομάδες που θα αξιολογηθούν θετικά στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας, θα παρακολουθούν αρχικά πρόγραμμα προ-επώασης (pre-incubation) διάρκειας τριών εβδομάδων, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και να ενδυναμωθούν οι επιχειρηματικές τους δεξιότητες. Θα ακολουθεί το πρόγραμμα επώασης, διάρκειας ως και έξι μηνών, στο πλαίσιο του οποίου οι ομάδες υποστηρίζονται για τη διαμόρφωση αναλυτικού Επιχειρηματικού Σχεδίου και τη δικτύωσή τους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επώασης, οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις συνεχίζουν να λαμβάνουν υποστήριξη, μέσω της προνομιακής συμμετοχής τους στις δράσεις δικτύωσης και ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που υλοποιεί το ΕΒΕΑ.  

Η ενδυνάμωση της νεοφυούς, καινοτόμου επιχειρηματικότητας αποτελεί κρίσιμη πρόκληση, στην προσπάθεια για παραγωγικό μετασχηματισμό και διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να συνεισφέρει σε αυτό το στόχο, με συνέπεια, ουσία και αποτέλεσμα. 

04/06/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ