Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Επένδυση στο ταλέντο

Στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, είδαμε να γεννιέται και να ανθίζει στην Ελλάδα ένα αξιόλογο οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Παρά τα εμπόδια και το ευρύτερο αρνητικό κλίμα, ήταν πολλές οι ομάδες που κατάφεραν να μετουσιώσουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε επιχειρηματικά σχέδια, να προσελκύσουν χρηματοδότηση και να αναπτυχθούν δυναμικά. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις δυνατότητες που έχει η χώρα, τουλάχιστον σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Τώρα, σε μια κρίσιμη περίοδο για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε περισσότεροι ακόμη ταλαντούχοι άνθρωποι να μπορέσουν να μετατρέψουν τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά τους σε προστιθέμενη αξία για τη χώρα. 

Στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια, το ΕΒΕΑ έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από πρωτοβουλίες, για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δομών και υπηρεσιών, με σκοπό να περιορίσει σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, όπώς είναι η έλλειψη επαρκούς υποστήριξης και καθοδήγησης, αλλά και η αδυναμία εξεύρεσης πόρων, για τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών. 

Σημείο αναφοράς αποτελεί η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων – Θ.Ε.Α., η οποία λειτουργεί από το 2014, παρέχοντας σε υποσχόμενες επιχειρηματικές ομάδες φιλοξενία και υποστήριξη για να αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Πολλές από αυτές, μάλιστα, έχουν ήδη προχωρήσει στην ίδρυση επιχειρήσεων, έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς καινοτομίας και έχουν προσελκύσει χρηματοδότηση από επενδυτές. Από το 2014 λειτουργεί επίσης το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων - BANG, συνδέοντας ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και επενδυτικές προτάσεις για νέες ή καινοτόμες επιχειρήσεις, ενώ σημαντικές δράσεις για την προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας υλοποιούνται σε συνεργασία με φορείς του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, με πανεπιστήμια κ.ά. 

Σήμερα, συμμετέχοντας στην ευρύτερη προσπάθεια για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, το ΕΒΕΑ είναι θεσμικός υποστηρικτής της πρωτοβουλίας “Elevate Greece”, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αξιοποιώντας τη δομή και την εμπειρία της Θ.Ε.Α. ανακοίνωσε πρόσφατα ένα νέο κύκλο αιτήσεων, για την ένταξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομάδων στη δομή της Θερμοκοιτίδας.

Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν στα προγράμματα και τις δράσεις της Θερμοκοιτίδας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους και μέντορες, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδός τους κατά την περίοδο ανάπτυξης των δεξιοτήτων ή της επιχείρησής τους. Σε όλες τις ομάδες, η Θ.Ε.Α. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ - προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά., προώθηση συνεργασιών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων, δράσεις επιμόρφωσης, υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια, δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στις ομάδες που εντάσσονται στο πρόγραμμα Φιλοξενίας, παρέχεται επιπλέον φιλοξενία στους χώρους της Θερμοκοιτίδας, εξοπλισμός, υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και λειτουργικής υποστήριξης, καθώς και κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλώσιμων και λοιπών εξόδων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου επώασης, οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις συνεχίζουν να λαμβάνουν υποστήριξη, μέσω της προνομιακής συμμετοχής τους στις δράσεις δικτύωσης και ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που υλοποιεί το ΕΒΕΑ.  

Η στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αποτελεί ζωτικής σημασίας ζητούμενο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Είναι ευθύνη της Πολιτείας, αλλά και των φορέων της αγοράς, να εντοπίσουμε και να ενδυναμώσουμε το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας, ώστε να αναδειχθεί σε μοχλό ανάπτυξης για τον τόπο στα επόμενα χρόνια. 

 

04/06/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ